Xu hướng thời trang 2023 liệu có phải Quiet Luxury?

"Quiet Luxury" là một trend trong ngành thời trang đã trở nên phổ biến vào năm 2023. Nó liên quan đến quần áo sophisticated, có chất lượng cao, không có logo và được làm với tông màu trung tính và chất liệu đắt tiền.

Xu hướng thời trang 2023 liệu có phải Quiet Luxury?
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

"Quiet Luxury" là một xu hướng trong ngành thời trang đã trở nên phổ biến vào năm 2023. Nó liên quan đến quần áo tinh xảo, có chất lượng cao, không có logo và được làm với tông màu trung tính và chất liệu đắt tiền. Trên thực tế, mọi người dường như dần tránh xa cơn bão Y2K và các mặt hàng khêu gợi như váy cạp trễ, áo phông trẻ em và áo cổ rũ. Thuật ngữ "Quiet Luxury" thường xuyên được tìm kiếm và bàn luận trên các nền tảng truyền thông xã hội như Tiktok và trên các tạp chí thời trang cổ điển như Vogue, Harper's Bazaar và Elle. Theo phân tích Google Data của Karen Millen, các từ khóa như "quiet luxury" và "stealth wealth" đã tăng lần lượt 373% và 334% trong ba tháng đầu năm 2023.

"Quiet Luxury" is a trend in the fashion industry that has gained popularity in 2023. It involves sophisticated, understated clothing of high quality that is logo-less and rendered in neutral tones and expensive materials. In fact, people seem to gradually move away from the Y2K storm and provocative items such as low-rise skirts, baby tees, and cowl-neck tops. The term "Quiet Luxury" is frequently searched and debated on social media platforms like Tiktok and in classic fashion magazines such as Vogue, Harper's Bazaar, and Elle. According to Google Data analysis by Karen Millen, keywords such as "quiet luxury" and "stealth wealth" have increased by 373% and 334%, respectively, in the first three months of 2023.

xu hướng

noun. trend
[ trend ]

Một hướng phát triển chung của tình hình.

Ví dụ:

"Quiet Luxury" là một xu hướng trong ngành thời trang đã trở nên phổ biến vào năm 2023.
= "Quiet Luxury" is a trend in the fashion industry that has gained popularity in 2023.

tinh xảo

adjective. sophisticated
[ səˈfɪstəˌkeɪtɪd ]

Rất phức tạp hoặc tân tiến.

Ví dụ:

Nó liên quan đến quần áo tinh xảo, có chất lượng cao, không có logo và được làm với tông màu trung tính và chất liệu đắt tiền.
= It involves sophisticated, understated clothing of high quality that is logo-less and rendered in neutral tones and expensive materials.

khêu gợi

adjective. provocative
[ prəˈvɑːkətɪv ]

Gây ra một phản ứng mạnh, đặc biệt là có chủ ý.

Ví dụ:

Trên thực tế, mọi người dường như dần tránh xa cơn bão Y2K và các mặt hàng khêu gợi như váy cạp trễ, áo phông trẻ em và áo cổ rũ.
= In fact, people seem to gradually move away from the Y2K storm and provocative items such as low-rise skirts, baby tees, and cowl-neck tops.

bàn luận

verb. debate
[ dɪˈbeɪt ]

Đang được nhiều người thảo luận và thường bị tranh cãi.

Ví dụ:

Thuật ngữ "Quiet Luxury" thường xuyên được tìm kiếm và bàn luận trên các nền tảng truyền thông xã hội như Tiktok và trên các tạp chí thời trang cổ điển như Vogue, Harper's Bazaar và Elle.
= The term "Quiet Luxury" is frequently searched and debated on social media platforms like Tiktok and in classic fashion magazines such as Vogue, Harper's Bazaar, and Elle.

từ khoá

noun. keyword
[ ˈkiː.wɝd ]

Một từ mà bạn gõ vào máy tính để tìm thông tin trên internet.

Ví dụ:

Theo phân tích Google Data của Karen Millen, các từ khóa như "quiet luxury" và "stealth wealth" đã tăng lần lượt 373% và 334% trong ba tháng đầu năm 2023.
= According to Google Data analysis by Karen Millen, keywords such as "quiet luxury" and "stealth wealth" have increased by 373% and 334%, respectively, in the first three months of 2023.

If you will ever ask me what is the most cool Women Outerwear I will definitely answer that it's a Poncho. First of all it's feminine, classic and looking so stylish in our climate zone. The other thing is the fact that the Poncho provides warmth while remaining breathable and comfortable. Nowadays I have a great collection of Ponchos which I'm wearing pretty often in my everyday life, but there is never enough for me! That's why I continue to supplement my collection with new interesting models.
https://shinyhoney.com/blog-outfits-trendy-poncho-style-in.html

Như với bất kỳ xu hướng thời trang nào, "Quiet Luxury" đã trở nên phổ biến nhờ những khoảnh khắc quan trọng trên các phương tiện truyền thông và văn hóa đại chúng. Những khoảnh khắc đó bao gồm mùa thứ tư của "Succession" thuộc kênh HBO, khiến người xem đắm chìm trong thế giới của giới thượng lưu giàu có, và phiên tòa của Gwyneth Paltrow vào tháng 3 trong bộ vest Prada không có logo hình tam giác dễ nhận biết. Sự phổ biến của "Quiet Luxury" cũng có thể là do bản chất bấp bênh của nền kinh tế, khiến mọi người ít phô trương với sự giàu có của họ hơn. Do đó, "Quiet Luxury" được coi là một cách để khoe khoang sự giàu có một cách trang nhã mà không bị sỗ sàng. Xu hướng thời trang này đã trở nên thịnh hành đến mức ngay cả LVMH, một thương hiệu thời trang xa xỉ, đã được hỏi về tác động của nó đối với sự ổn định của các nhà mốt của công ty.

As with any fashion trend, "Quiet Luxury" has gained popularity due to crucial moments in the media and popular culture. Those moments include the fourth season of HBO's "Succession," which immerses viewers in the world of old-money elites, and Gwyneth Paltrow's court appearance in March wearing a Prada suit and CELINE boots without the recognizable triangle logo. "Quiet Luxury"'s popularity can also be attributed to the economy's precarious nature, causing people to be less ostentatious with their wealth. Thus, "Quiet Luxury" is seen as a way to flaunt wealth tastefully without being tone-deaf. This fashion trend has become so prevalent that even LVMH, a luxury fashion brand, has been asked about its impact on the company's stable of luxury houses.

văn hóa đại chúng

noun. popular culture
[ ˈpɑː.pjə.lər ˈkʌl.tʃər ]

Nghệ thuật, giải trí và các hoạt động khác được thưởng thức bởi rất nhiều người.

Ví dụ:

Như với bất kỳ xu hướng thời trang nào, "Quiet Luxury" đã trở nên phổ biến nhờ những khoảnh khắc quan trọng trên các phương tiện truyền thông và văn hóa đại chúng.
= As with any fashion trend, "Quiet Luxury" has gained popularity due to crucial moments in the media and popular culture.

dễ nhận biết

adjective. recognizable
[ ˈrekəɡnaɪzəbəl ]

Dễ nhận biết hoặc xác định do đã từng được nhìn thấy.

Ví dụ:

Những khoảnh khắc đó bao gồm mùa thứ tư của "Succession" thuộc kênh HBO, khiến người xem đắm chìm trong thế giới của giới thượng lưu giàu có, và phiên tòa của Gwyneth Paltrow vào tháng 3 trong bộ vest Prada không có logo hình tam giác dễ nhận biết.
= Those moments include the fourth season of HBO's "Succession," which immerses viewers in the world of old-money elites, and Gwyneth Paltrow's court appearance in March wearing a Prada suit and CELINE boots without the recognizable triangle logo.

phô trương

adjective. ostentatious
[ ˌɑː.stənˈteɪ.ʃəs ]

Đắt tiền hoặc đáng chú ý vì được thiết kế để gây ấn tượng với người khác.

Ví dụ:

Sự phổ biến của "Quiet Luxury" cũng có thể là do bản chất bấp bênh của nền kinh tế, khiến mọi người ít phô trương với sự giàu có của họ hơn.
= "Quiet Luxury"'s popularity can also be attributed to the economy's precarious nature, causing people to be less ostentatious with their wealth.

khoe khoang

noun. flaunt
[ flɔːnt ]

Để cho thấy hoặc làm rõ điều gì đó mà bạn tự hào nhằm nhận được sự ngưỡng mộ.

Ví dụ:

Do đó, "Quiet Luxury" được coi là một cách để khoe khoang sự giàu có một cách trang nhã mà không bị sỗ sàng.
= Thus, "Quiet Luxury" is seen as a way to flaunt wealth tastefully without being tone-deaf.

thịnh hành

adjective. prevalent
[ ˈprɛvələnt ]

Tồn tại hoặc xảy ra thường xuyên hoặc ở nhiều nơi.

Ví dụ:

Xu hướng thời trang này đã trở nên thịnh hành đến mức ngay cả LVMH, một thương hiệu thời trang xa xỉ, đã được hỏi về tác động của nó đối với sự ổn định của các nhà mốt của công ty.
= This fashion trend has become so prevalent that even LVMH, a luxury fashion brand, has been asked about its impact on the company's stable of luxury houses.

Shopping freak

Xu hướng "Quiet Luxury" được thiết lập để mang lại lợi nhuận cho các thương hiệu cao cấp như Loro Piana, Brunello Cucinelli, Hermès và Armani. Những thương hiệu này đã cung cấp "Quiet Luxury" trong nhiều năm, nhưng các nhà bán lẻ hàng loạt như Everlane và M.M. LaFleur cũng đang tham gia vào xu hướng này. Những nhà bán lẻ này đang cung cấp quần áo bền vững với chất liệu vải và kiểu dáng vượt thời gian, khiến đại chúng có thể tiếp cận được sự sang trọng ngầm. Xu hướng này không chỉ là một tuyên bố về thời trang mà còn là một tuyên bố về chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức, với việc mọi người quan tâm hơn đến chi tiêu của họ và tập trung vào tính bền vững. Xu hướng này cũng phổ biến vào năm 2008 trong thời kỳ Đại suy thoái khi nhiều người phải vật lộn để giữ lấy ngôi nhà của họ, còn việc khoe khoang trông có vẻ sỗ sàng.

The "Quiet Luxury" trend is set to profit high-end brands such as Loro Piana, Brunello Cucinelli, Hermès, and Armani. These brands have been offering "Quiet Luxury" for years, but mass-market retailers like Everlane and M.M. LaFleur are also partaking in the trend. These retailers are offering sustainable clothing in timeless fabrics and silhouettes, making quiet luxury accessible to the masses. The trend is not only a fashion statement but also a statement of conscious consumerism, with people being more mindful of their spending and focusing on sustainability. The trend was also popular in 2008 during the Great Recession when many people struggled to hang onto their homes, and flaunting looked tone-deaf.

cao cấp

adjective. high-end
[ haɪ-ɛnd ]

Đắt đỏ và chất lượng cao.

Ví dụ:

Xu hướng "Quiet Luxury" được thiết lập để mang lại lợi nhuận cho các thương hiệu cao cấp như Loro Piana, Brunello Cucinelli, Hermès và Armani.
= The "Quiet Luxury" trend is set to profit high-end brands such as Loro Piana, Brunello Cucinelli, Hermès, and Armani.

nhà bán lẻ

adjective. retailer
[ ˈriteɪlər ]

Người hoặc doanh nghiệp bán hàng cho công chúng với số lượng tương đối nhỏ để sử dụng hoặc tiêu thụ.

Ví dụ:

Những thương hiệu này đã cung cấp "Quiet Luxury" trong nhiều năm, nhưng các nhà bán lẻ hàng loạt như Everlane và M.M. LaFleur cũng đang tham gia vào xu hướng này.
= These brands have been offering "Quiet Luxury" for years, but mass-market retailers like Everlane and M.M. LaFleur are also partaking in the trend.

bền vững

adjective. sustainable
[ səˈsteɪnəbl ]

Gây ra ít hoặc không gây hại cho môi trường và do đó có thể tiếp tục trong một thời gian dài.

Ví dụ:

Những nhà bán lẻ này đang cung cấp quần áo bền vững với chất liệu vải và kiểu dáng vượt thời gian, khiến đại chúng có thể tiếp cận được sự sang trọng ngầm.
= These retailers are offering sustainable clothing in timeless fabrics and silhouettes, making quiet luxury accessible to the masses.

chủ nghĩa tiêu dùng

noun. consumerism
[ kənˈsuːmərɪzəm ]

Niềm tin rằng việc mua và sử dụng nhiều hàng hóa và dịch vụ là tốt.

Ví dụ:

Xu hướng này không chỉ là một tuyên bố về thời trang mà còn là một tuyên bố về chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức, với việc mọi người quan tâm hơn đến chi tiêu của họ và tập trung vào tính bền vững.
= The trend is not only a fashion statement but also a statement of conscious consumerism, with people being more mindful of their spending and focusing on sustainability.

Đại suy thoái

noun. the Great Recession
[ ɡreɪt rɪˈseʃən ]

Khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng bắt đầu từ năm 2008 và kéo dài trong vài năm.

Ví dụ:

Xu hướng này cũng phổ biến vào năm 2008 trong thời kỳ Đại suy thoái khi nhiều người phải vật lộn để giữ lấy ngôi nhà của họ, còn việc khoe khoang trông có vẻ sỗ sàng.
= The trend was also popular in 2008 during the Great Recession when many people struggled to hang onto their homes, and flaunting looked tone-deaf.

Nhìn chung, "Quiet Luxury" là một xu hướng đang nổi lên nhằm tôn vinh sự tinh tế và phản ánh sự thay đổi hướng tới chất lượng vượt thời gian so với các xu hướng chóng vánh. Nó phản ánh mong muốn về sự sang trọng tinh tế và độc quyền, thay vì phô trương sự giàu có hào nhoáng hoặc lộ liễu. Do đó, nó được coi là một sự thay đổi từ thời trang nhanh sang quần áo được thiết kế chuyên nghiệp.

Overall, "Quiet Luxury" is a rising trend that celebrates understated sophistication and reflects a shift towards timeless quality over fast-paced trends. It reflects the desire for subtle elegance and exclusivity rather than flashy or conspicuous displays of wealth. Hence, it is perceived as a shift from fast fashion towards expertly designed clothes.

vượt thời gian

adjective. timeless
[ ˈtaɪmləs ]

Không bị ảnh hưởng bởi thời gian hoặc thay đổi trong thời trang.

Ví dụ:

Nhìn chung, "Quiet Luxury" là một xu hướng đang nổi lên nhằm tôn vinh sự tinh tế và phản ánh sự thay đổi hướng tới chất lượng vượt thời gian so với các xu hướng chóng vánh.
= Overall, "Quiet Luxury" is a rising trend that celebrates understated sophistication and reflects a shift towards timeless quality over fast-paced trends.

lộ liễu

adjective. conspicuous
[ kənˈspɪkjuəs ]

Rất dễ nhận thấy hoặc thu hút sự chú ý, thường là một cách không mong muốn.

Ví dụ:

Nó phản ánh mong muốn về sự sang trọng tinh tế và độc quyền, thay vì phô trương sự giàu có hào nhoáng hoặc lộ liễu.
= It reflects the desire for subtle elegance and exclusivity rather than flashy or conspicuous displays of wealth.

thời trang nhanh

noun. fast fashion
[ fæst ˈfæʃ·ən ]

Thời trang được sản xuất nhanh chóng và rẻ tiền để đáp ứng xu hướng thời trang mới nhất.

Ví dụ:

Do đó, nó được coi là một sự thay đổi từ thời trang nhanh sang quần áo được thiết kế chuyên nghiệp.
= Hence, it is perceived as a shift from fast fashion towards expertly designed clothes.


Xu hướng thời trang 2023 liệu có phải Quiet Luxury?

"Quiet Luxury" là một trend trong ngành thời trang đã trở nên phổ biến vào năm 2023. Nó liên quan đến quần áo sophisticated, có chất lượng cao, không có logo và được làm với tông màu trung tính và chất liệu đắt tiền. Trên thực tế, mọi người dường như dần tránh xa cơn bão Y2K và các mặt hàng provocative như váy cạp trễ, áo phông trẻ em và áo cổ rũ. Thuật ngữ "Quiet Luxury" thường xuyên được tìm kiếm và debate trên các nền tảng truyền thông xã hội như Tiktok và trên các tạp chí thời trang cổ điển như Vogue, Harper's Bazaar và Elle. Theo phân tích Google Data của Karen Millen, các keyword như "quiet luxury" và "stealth wealth" đã tăng lần lượt 373% và 334% trong ba tháng đầu năm 2023.

Như với bất kỳ xu hướng thời trang nào, "Quiet Luxury" đã trở nên phổ biến nhờ những khoảnh khắc quan trọng trên các phương tiện truyền thông và popular culture. Những khoảnh khắc đó bao gồm mùa thứ tư của "Succession" thuộc kênh HBO, khiến người xem đắm chìm trong thế giới của giới thượng lưu giàu có, và phiên tòa của Gwyneth Paltrow vào tháng 3 trong bộ vest Prada không có logo hình tam giác recognizable. Sự phổ biến của "Quiet Luxury" cũng có thể là do bản chất bấp bênh của nền kinh tế, khiến mọi người ít ostentatious với sự giàu có của họ hơn. Do đó, "Quiet Luxury" được coi là một cách để flaunt sự giàu có một cách trang nhã mà không bị sỗ sàng. Xu hướng thời trang này đã trở nên prevalent đến mức ngay cả LVMH, một thương hiệu thời trang xa xỉ, đã được hỏi về tác động của nó đối với sự ổn định của các nhà mốt của công ty.

Xu hướng "Quiet Luxury" được thiết lập để mang lại lợi nhuận cho các thương hiệu high-end như Loro Piana, Brunello Cucinelli, Hermès và Armani. Những thương hiệu này đã cung cấp "Quiet Luxury" trong nhiều năm, nhưng các retailer hàng loạt như Everlane và M.M. LaFleur cũng đang tham gia vào xu hướng này. Những nhà bán lẻ này đang cung cấp quần áo sustainable với chất liệu vải và kiểu dáng vượt thời gian, khiến đại chúng có thể tiếp cận được sự sang trọng ngầm. Xu hướng này không chỉ là một tuyên bố về thời trang mà còn là một tuyên bố về consumerism có ý thức, với việc mọi người quan tâm hơn đến chi tiêu của họ và tập trung vào tính bền vững. Xu hướng này cũng phổ biến vào năm 2008 trong thời kỳ the Great Recession khi nhiều người phải vật lộn để giữ lấy ngôi nhà của họ, còn việc khoe khoang trông có vẻ sỗ sàng.

Nhìn chung, "Quiet Luxury" là một xu hướng đang nổi lên nhằm tôn vinh sự tinh tế và phản ánh sự thay đổi hướng tới chất lượng timeless so với các xu hướng chóng vánh. Nó phản ánh mong muốn về sự sang trọng tinh tế và độc quyền, thay vì phô trương sự giàu có hào nhoáng hoặc conspicuous. Do đó, nó được coi là một sự thay đổi từ fast fashion sang quần áo được thiết kế chuyên nghiệp.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis