Sa Pa khởi động lễ hội hoa hồng cùng các sự kiện mùa hè

Sau bao mong chờ, cuối cùng Lễ hội mùa hè Sapa đã commence vào ngày 3/3. UBND thị xã Sa Pa đã tổ chức inauguration của lễ hội tại sân trung tâm thị xã. Lễ hội sẽ có duration kéo dài 3 tháng với 15 chương trình và sự kiện hấp dẫn.

Sa Pa khởi động lễ hội hoa hồng cùng các sự kiện mùa hè
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Sau bao mong chờ, cuối cùng Lễ hội mùa hè Sapa đã bắt đầu vào ngày 3/3. UBND thị xã Sa Pa đã tổ chức lễ khai mạc của lễ hội tại sân trung tâm thị xã. Lễ hội sẽ có khoảng thời gian kéo dài 3 tháng với 15 chương trình và sự kiện hấp dẫn. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngành du lịch Sa Pa. Đối với du khách, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ để hòa mình vào vẻ đẹp và văn hóa Sapa.

After much anticipation, the Sapa Summer Festival finally commenced on March 3. The People's Committee of Sa Pa town hosted the festival's inauguration in the town's central courtyard. The festival will have a 3-month duration with 15 fascinating programs and events. This is also the kickoff event for various activities commemorating Sapa tourism's 120th anniversary. For travelers, this is an opportunity that can't be missed to immerse themselves in Sapa's beauty and culture.

bắt đầu

verb. commence
[ kəˈmens ]

Bắt đầu một cái gì đó.

Ví dụ:

Sau bao mong chờ, cuối cùng Lễ hội mùa hè Sapa đã bắt đầu vào ngày 3/3.
= After much anticipation, the Sapa Summer Festival finally commenced on March 3.

lễ khai mạc

noun. inauguration
[ ɪˌnɔːɡjəˈreɪʃn ]

Hành động chính thức đặt ai đó vào một vị trí quan trọng, hoặc buổi lễ mà tại đó điều này được thực hiện.

Ví dụ:

UBND thị xã Sa Pa đã tổ chức lễ khai mạc của lễ hội tại sân trung tâm thị xã.
= The People's Committee of Sa Pa town hosted the festival's inauguration in the town's central courtyard.

khoảng thời gian

noun. duration
[ duˈreɪʃn ]

Khoảng thời gian mà một cái gì đó diễn ra.

Ví dụ:

Lễ hội sẽ có khoảng thời gian kéo dài 3 tháng với 15 chương trình và sự kiện hấp dẫn.
= The festival will have a 3-month duration with 15 fascinating programs and events.

kỷ niệm

verb. commemorate
[ kəˈmeməreɪt ]

Ghi nhớ chính thức và thể hiện sự tôn trọng đối với một người hoặc sự kiện vĩ đại, đặc biệt là bằng một buổi lễ công cộng hoặc bằng cách làm một bức tượng hoặc tòa nhà đặc biệt.

Ví dụ:

Đây cũng là sự kiện mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngành du lịch Sa Pa.
= This is also the kickoff event for various activities commemorating Sapa tourism's 120th anniversary.

hoà mình vào cái gì đó

phrase. immerse yourself in something
[ ɪˈmɜːrs jɔːrˈself ɪn ˈsʌmθɪŋ ]

Trở nên hoàn toàn thu hút vào một cái gì đó.

Ví dụ:

Đối với du khách, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ để hòa mình vào vẻ đẹp và văn hóa Sapa.
= For travelers, this is an opportunity that can't be missed to immerse themselves in Sapa's beauty and culture.

sapa-25vn-4-724

Hàng nghìn du khách và người dân địa phương đã có mặt tại khu vực sân khấu trong đêm khai mạc. Nhiều tiết mục múa truyền thống của đồng bào các dân tộc như Giao, Dáy làm say đắm lòng người. Đối với những người bỏ lỡ đêm khai mạc, vẫn còn nhiều hoạt động khác nhau để tham gia. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Lễ hội hoa hồng Fansipan do Tập đoàn Sun World tổ chức. Năm 2022, lễ hội được khen ngợi về quy mô với nhiều hoạt động giải trí đa dạng.

Thousands of visitors and locals showed up at the stage area on the opening night. Many traditional dance performances of ethnic minorities such as Giao, Day captivated people. For those who missed out on the opening night, there are still various activities to participate in. The highlight of this year's festival is the Fansipan Rose Festival, organized by Sun World Group. In 2022, the festival was praised for the large scale with various entertaining activities.

có mặt

phrasal verb. show up
[ ʃəʊ ʌp ]

Đến vì một cuộc tụ họp hoặc sự kiện.

Ví dụ:

Hàng nghìn du khách và người dân địa phương đã có mặt tại khu vực sân khấu trong đêm khai mạc.
= Thousands of visitors and locals showed up at the stage area on the opening night.

làm say đắm

verb. captivate
[ ˈkæptɪveɪt ]

Giữ sự chú ý của ai đó bằng cách cực kỳ thú vị, thú vị, dễ chịu hoặc hấp dẫn.

Ví dụ:

Nhiều tiết mục múa truyền thống của đồng bào các dân tộc như Giao, Dáy làm say đắm lòng người.
= Many traditional dance performances of ethnic minorities such as Giao, Day captivated people.

bỏ lỡ

phrasal verb. miss out
[ mɪs aʊt ]

Không sử dụng một cơ hội để tận hưởng hoặc có được một lợi thế từ một cái gì đó.

Ví dụ:

Đối với những người bỏ lỡ đêm khai mạc, vẫn còn nhiều hoạt động khác nhau để tham gia.
= For those who missed out on the opening night, there are still various activities to participate in.

điểm nhấn

noun. highlight
[ ˈhaɪlaɪt ]

Phần tốt nhất hoặc thú vị, giải trí nhất của một cái gì đó.

Ví dụ:

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Lễ hội hoa hồng Fansipan do Tập đoàn Sun World tổ chức.
= The highlight of this year's festival is the Fansipan Rose Festival, organized by Sun World Group.

khen ngợi

verb. praise
[ preɪz ]

Thể hiện sự ngưỡng mộ hoặc tán thành những thành tích hoặc đặc điểm của một người hoặc vật.

Ví dụ:

Năm 2022, lễ hội được khen ngợi về quy mô với nhiều hoạt động giải trí đa dạng.
= In 2022, the festival was praised for the large scale with various entertaining activities.

sapa-1724

Năm nay, lễ hội được dự kiến sẽ đa dạng hơn với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Khách du lịch tham gia lễ hội chắc chắn sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ. Hơn nữa, đường phố SaPa trong thời gian này sẽ chật cứng các đoàn diễu hành. Nhiều ô tô, xe điện, xe đạp cổ sẽ được trang trí lộng lẫy bằng hoa tươi. Với chủ đề hoa hồng, các cặp vợ chồng sẽ có một tuần trăng mật ngọt ngào nhất khi tận hưởng lễ hội.

This year, the festival is projected to be more diverse, with many remarkable art performances. Tourists who participate in the festival will certainly have the time of their lives. Moreover, SaPa's streets during this time will be packed with parades. Many vintage automobiles, trams, bicycles will be ornately decorated with fresh flowers. With the theme of roses, married couples can have the most affectionate honeymoon while enjoying the festival.

dự kiến

verb. project
[ ˈprɑːdʒekt ]

Tính toán một số tiền hoặc kết quả dự kiến trong tương lai từ thông tin đã biết.

Ví dụ:

Năm nay, lễ hội được dự kiến sẽ đa dạng hơn với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
= This year, the festival is projected to be more diverse, with many remarkable art performances.

khoảng thời gian đáng nhớ

idiom. the time of your life
[ ðə taɪm əv jʊr laɪf ]

Một trải nghiệm cực kỳ thú vị.

Ví dụ:

Khách du lịch tham gia lễ hội chắc chắn sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ.
= Tourists who participate in the festival will certainly have the time of their lives.

đoàn diễu hành

noun. parade
[ pəˈreɪd ]

Một số lượng lớn người đi bộ hoặc trong các phương tiện, tất cả đều đi theo cùng một hướng, thường là một phần của lễ kỷ niệm công cộng của một cái gì đó.

Ví dụ:

Hơn nữa, đường phố SaPa trong thời gian này sẽ chật cứng các đoàn diễu hành.
= Moreover, SaPa's streets during this time will be packed with parades.

một cách lộng lẫy

adverb. ornately
[ ɔːrˈneɪtli ]

Trong một cách mà có rất nhiều trang trí phức tạp.

Ví dụ:

Nhiều ô tô, xe điện, xe đạp cổ sẽ được trang trí lộng lẫy bằng hoa tươi.
= Many vintage automobiles, trams, bicycles will be ornately decorated with fresh flowers.

tuần trăng mật

noun. honeymoon
[ ˈhʌnimuːn ]

Một kỳ nghỉ được thực hiện bởi một cặp vợ chồng ngay sau khi kết hôn.

Ví dụ:

Với chủ đề hoa hồng, các cặp vợ chồng sẽ có một tuần trăng mật ngọt ngào nhất khi tận hưởng lễ hội.
= With the theme of roses, married couples can have the most affectionate honeymoon while enjoying the festival.

Sapa-is-Beauitufl

Hơn nữa, có những lễ hội kỷ niệm các di sản văn hóa của Sapa. Trong đó, những sự kiện chính bao gồm lễ tế dân gian và dâng lễ của các phường trên địa bàn thị trấn Sa Pa. Lễ hội dự kiến sẽ bảo tồn và phát huy tín ngưỡng tôn giáo đặc biệt của đất nước.

Moreover, there are festivals commemorating Sapa's cultural patrimonies. In particular, the main events include folk sacrifices and offerings of wards in SaPa town. The festival is projected to preserve and advance the country's distinctive religious beliefs.

di sản

noun. patrimony
[ ˈpætrɪməʊni ]

Các đồ vật, tòa nhà, ý tưởng có giá trị, v.v. mà một xã hội có được từ những người đã sống trong quá khứ.

Ví dụ:

Hơn nữa, có những lễ hội kỷ niệm các di sản văn hóa của Sapa.
= Moreover, there are festivals commemorating Sapa's cultural patrimonies.

dâng lễ

noun. offering
[ ˈɔːfərɪŋ ]

Một cái gì đó mà một người đưa ra, thường trong một buổi lễ tôn giáo.

Ví dụ:

Trong đó, những sự kiện chính bao gồm lễ tế dân gian và dâng lễ của các phường trên địa bàn thị trấn Sa Pa.
= In particular, the main events include folk sacrifices and offerings of wards in SaPa town.

bảo tồn

verb. preserve
[ prɪˈzɜːrv ]

Giữ một cái gì đó như nó vốn có, đặc biệt là để ngăn nó khỏi mục nát hoặc bị hư hỏng hoặc bị phá hủy.

Ví dụ:

Lễ hội dự kiến sẽ bảo tồn và phát huy tín ngưỡng tôn giáo đặc biệt của đất nước.
= The festival is projected to preserve and advance the country's distinctive religious beliefs.


Sa Pa khởi động lễ hội hoa hồng cùng các sự kiện mùa hè

Sau bao mong chờ, cuối cùng Lễ hội mùa hè Sapa đã commence vào ngày 3/3. UBND thị xã Sa Pa đã tổ chức inauguration của lễ hội tại sân trung tâm thị xã. Lễ hội sẽ có duration kéo dài 3 tháng với 15 chương trình và sự kiện hấp dẫn. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho các hoạt động commemorate 120 năm ngành du lịch Sa Pa. Đối với du khách, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ để immerse themselves in vẻ đẹp và văn hóa Sapa.

Hàng nghìn du khách và người dân địa phương đã show up tại khu vực sân khấu trong đêm khai mạc. Nhiều tiết mục múa truyền thống của đồng bào các dân tộc như Giao, Dáy captivate lòng người. Đối với những người miss out đêm khai mạc, vẫn còn nhiều hoạt động khác nhau để tham gia. Highlight của lễ hội năm nay là Lễ hội hoa hồng Fansipan do Tập đoàn Sun World tổ chức. Năm 2022, lễ hội được praise về quy mô với nhiều hoạt động giải trí đa dạng.

Năm nay, lễ hội được project sẽ đa dạng hơn với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Khách du lịch tham gia lễ hội chắc chắn sẽ có the time of their lives. Hơn nữa, đường phố SaPa trong thời gian này sẽ chật cứng các parade. Nhiều ô tô, xe điện, xe đạp cổ sẽ được trang trí ornately bằng hoa tươi. Với chủ đề hoa hồng, các cặp vợ chồng sẽ có một honeymoon ngọt ngào nhất khi tận hưởng lễ hội.

Hơn nữa, có những lễ hội kỷ niệm các patrimony văn hóa của Sapa. Trong đó, những sự kiện chính bao gồm lễ tế dân gian và offering của các phường trên địa bàn thị trấn Sa Pa. Lễ hội dự kiến sẽ preserve và phát huy tín ngưỡng tôn giáo đặc biệt của đất nước.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis