Phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành bội thu mùa Tết

Nhà bà Nữ, một bộ phim Tết 2023, đã nhận được nhiều anticipation ngay từ khi ra mắt trailer vào cuối năm 2022. Chính Trấn Thành là đạo diễn và đồng screenwriter trong phim mới của anh. Nhà bà Nữ là một bộ phim chính kịch xoay quanh mối quan hệ gia đình.

Phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành bội thu mùa Tết
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Nhà bà Nữ, một bộ phim Tết 2023, đã nhận được nhiều sự mong chờ ngay từ khi ra mắt trailer vào cuối năm 2022. Chính Trấn Thành là đạo diễn và đồng biên kịch trong phim mới của anh. Nhà bà Nữ là một bộ phim chính kịch xoay quanh mối quan hệ gia đình. Phim kể về một gia đình trung lưu sống trong một chung cư cũ ở TP.HCM, quanh năm làm ăn buôn bán. Với bối cảnh quen thuộc này, bộ phim đi sâu vào các khía cạnh của sang chấn liên thế hệ.

Nha ba Nu, a 2023 Tet movie, has received much anticipation ever since its trailer in late 2022. Tran Thanh himself is the director and co-screenwriter in his new film. Nha ba Nu is a drama film that centers around family relationships. The movie follows a middle class family living in an old apartment in Ho Chi Minh city, doing business all year around. With this familiar setting, the movie deep dive into aspects of multigenerational trauma.

sự mong chờ

noun. anticipation
[ æntɪsəˈpeɪʃən ]

Chờ mong với nhiều hi vọng thế nào cũng sẽ xảy ra.

Ví dụ:

Nhà bà Nữ, một bộ phim Tết 2023, đã nhận được nhiều sự mong chờ ngay từ khi ra mắt trailer vào cuối năm 2022.
= Nha ba Nu, a 2023 Tet movie, has received much anticipation ever since its trailer in late 2022.

biên kịch

noun. screenwriter
[ ˈskrinˌraɪtər ]

Người làm công việc sáng tác hoặc biên tập kịch bản.

Ví dụ:

Chính Trấn Thành là đạo diễn và đồng biên kịch trong phim mới của anh.
= Tran Thanh himself is the director and co-screenwriter in his new film.

bộ phim chính kịch

noun. drama film
[ ˈdrɑmə fɪlm ]

Thể loại phim nói về quá trình phát triển tâm thức của nhân vật khi đối mặt với tình cảm.

Ví dụ:

Nhà bà Nữ là một bộ phim chính kịch xoay quanh mối quan hệ gia đình.
= Nha ba Nu is a drama film that centers around family relationships.

trung lưu

noun. middle class
[ ˈmɪdəl klæs ]

Tầng lớp giữa trong xã hội, dưới thượng lưu và trên hạ lưu.

Ví dụ:

Phim kể về một gia đình trung lưu sống trong một chung cư cũ ở TP.HCM, quanh năm làm ăn buôn bán.
= The movie follows a middle class family living in an old apartment in Ho Chi Minh city, doing business all year around.

sang chấn liên thế hệ

noun. multigenerational trauma
[ ˌmʌltiˌʤɛnəˈreɪʃənəl ˈtrɔmə ]

Sang chấn truyền từ những người trực tiếp trải qua một sự cố cho các thế hệ tiếp theo.

Ví dụ:

Với bối cảnh quen thuộc này, bộ phim đi sâu vào các khía cạnh của sang chấn liên thế hệ.
= With this familiar setting, the movie deep dive into aspects of multigenerational trauma.

01-teaser-nbn-3189
Ngoài ra, những tình tiết trong nhà bà Nữ dễ bắt gặp ngoài màn ảnh, qua đó làm mủi lòng công chúng. Trong khi phim Tết thường chú trọng đến không khí phấn chấn thì Trấn Thành cho biết anh không ngại đưa vào những khoảnh khắc đau lòng. Ngày 11/1, trong buổi công chiếu tại TP.HCM, một số khán giả đã khóc nức nở ở đoạn cao trào của phim. Ngày 28/1, Nhà bà Nữ khẳng định mình là một trong những phim có doanh thu cao nhất dịp Tết 2023. Phim cũng có suất chiếu trong ngày cao nhất mọi thời đại (hơn 4.500 suất chiếu trên toàn quốc).

In addition, the circumstances in Mrs. Nu's house are easy to spot off-screen, thereby touching the public's heart. While Tet movies often focus on uplifting atmosphere, Tran Thanh said that he isn't afraid to put in heartbreaking moments. On January 11, during a premier in Ho Chi Minh City, some audience members sobbed during the movie's climax. On 28/1, Nha ba Nu affirmed itself as one of the highest grossing movies during Tet 2023. The film also has the highest daily screenings of all time (more than 4,500 screenings nationwide).

làm mủi lòng ai đó

idiom. touch one’s heart
[ tʌʧ wʌnz hɑrt ]

Làm cho một ai đó cảm động, động tới tình thương xót của họ.

Ví dụ:

Ngoài ra, những tình tiết trong nhà bà Nữ dễ bắt gặp ngoài màn ảnh, qua đó làm mủi lòng công chúng.
= In addition, the circumstances in Mrs. Nu's house are easy to spot off-screen, thereby touching the public's heart.

đau lòng

adjective. heartbreaking
[ ˈhɑrtˌbreɪkɪŋ ]

Đau đớn, xót xa trong lòng; thương tâm.

Ví dụ:

Trong khi phim Tết thường chú trọng đến không khí phấn chấn thì Trấn Thành cho biết anh không ngại đưa vào những khoảnh khắc đau lòng.
= While Tet movies often focus on uplifting atmosphere, Tran Thanh said that he isn't afraid to put in heartbreaking moments.

đoạn cao trào

noun. climax
[ ˈklaɪˌmæks ]

Giai đoạn phát triển cao nhất của sự việc.

Ví dụ:

Ngày 11/1, trong buổi công chiếu tại TP.HCM, một số khán giả đã khóc nức nở ở đoạn cao trào của phim.
= On January 11, during a premier in Ho Chi Minh City, some audience members sobbed during the movie's climax.

có doanh thu cao nhất

adjective. highest grossing
[ ˈhaɪəst ˈɡroʊsɪŋ ]

Tổng giá trị lớn nhất các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán.

Ví dụ:

Ngày 28/1, Nhà Bà Nữ khẳng định mình là một trong những phim có doanh thu cao nhất dịp Tết 2023.
= On 28/1, Nha Ba Nu affirmed itself as one of the highest grossing movies during Tet 2023.

suất chiếu

noun. screening
[ ˈskrinɪŋ ]

Thời gian sắp xếp chiếu một bộ phim, video hoặc chương trình truyền hình.

Ví dụ:

Phim cũng có suất chiếu trong ngày cao nhất mọi thời đại (hơn 4.500 suất chiếu trên toàn quốc).
= The film also has the highest daily screenings of all time (more than 4,500 screenings nationwide).

jpg-1824
Trấn Thành là một người nổi tiếng đa tài, được biết đến nhiều thông qua vai trò dẫn chương trình truyền hình. Các chương trình của MC Trấn Thành được đánh giá là hài hước, giải trí và thấm đẫm triết lý nhân sinh. Anh ấy cũng tham gia vào các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp giải trí, với tư cách là một diễn viên hài và diễn viên lồng tiếng. Khả năng bắt chước tài tình đã giúp anh có nhiều vai diễn trong các bộ phim hoạt hình như Stuart Little Soc 3, Madagascar 3: Europe Idol, Despicable Me 2...

Tran Thanh is a multifaceted celebrity who is well-known for his TV show host role. MC Trấn Thành's shows are regarded as being amusing, entertaining, and packed with human philosophy. He also participated in other domains of the entertainment industry, being a comedian and voice actor. His brilliant mimicking skills has landed him many roles in animated movies such as Stuart Little Soc 3, Madagascar 3: Europe Idol, Despicable Me 2...

đa tài

adjective. multifaceted
[ ˌmʌltiˈfæsətɪd ]

Có tài trong nhiều lĩnh vực.

Ví dụ:

Trấn Thành là một người nổi tiếng đa tài, được biết đến nhiều thông qua vai trò dẫn chương trình truyền hình.
= Tran Thanh is a multifaceted celebrity who is well-known for his TV show host role.

triết lý nhân sinh (quan)

noun. human philosophy
[ ˈhjumən fəˈlɑsəfvi ]

Triết lý, nhận thức, lập trường của mọi người trong việc nhận xét mọi mặt của cuộc sống.

Ví dụ:

Các chương trình của MC Trấn Thành được đánh giá là hài hước, giải trí và thấm đẫm triết lý nhân sinh.
= MC Trấn Thành's shows are regarded as being amusing, entertaining, and packed with human philosophy.

ngành công nghiệp giải trí

noun. entertainment industry
[ ˌɛntərˈteɪnmənt ˈɪndəstri ]

Ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, vui chơi,… của con người.

Ví dụ:

Anh ấy cũng tham gia vào các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp giải trí, với tư cách là một diễn viên hài và diễn viên lồng tiếng.
= He also participated in other domains of the entertainment industry, being a comedian and voice actor.

bắt chước

adjective. mimicking
[ ˈmɪmɪkɪŋ ]

Cố gắng theo kiểu của người khác một cách máy móc.

Ví dụ:

Khả năng bắt chước tài tình đã giúp anh có nhiều vai diễn trong các bộ phim hoạt hình như Stuart Little Soc 3, Madagascar 3: Europe Idol, Despicable Me 2...
= His brilliant mimicking skills has landed him many roles in animated movies such as Stuart Little Soc 3, Madagascar 3: Europe Idol, Despicable Me 2...

hari-won-tran-thanh-rat-de-chanh-long-boi-nhung-nguoi-xung-quanh
Hơn nữa, Trấn Thành thông thạo ba thứ tiếng: anh có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại. Khiếu hài hước độc đáo và thái độ năng động của anh ấy thường gây ấn tượng với khán giả. Hiện tại, Trấn Thành đang theo đuổi sự nghiệp đạo diễn và biên kịch. Anh đã kết hôn với nữ diễn viên người Việt gốc Hàn Hari Won vào năm 2016.

Moreover, Tran Thanh is trilingual: he can communicate fluently in English, Cantonese, and Mandarin. His unique sense of humor and dynamic attitude often impress the audience. Currently, Tran Thanh is pursuing a career in directing and screenwriting. He tied the knot with Vietnamese-Korean actress Hari Won in 2016.

thông thạo ba thứ tiếng

adjective. trilingual
[ ˌtraɪˈlɪŋɡwəl ]

Hiểu biết rất rõ và có thể sử dụng một cách thuần thục ba ngôn ngữ khác nhau.

Ví dụ:

Hơn nữa, Trấn Thành thông thạo ba thứ tiếng: anh có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại.
= Moreover, Tran Thanh is trilingual: he can communicate fluently in English, Cantonese, and Mandarin.

khiếu hài hước

noun. sense of humor
[ sɛns əv ˈhjumər ]

Khả năng gây tiếng cười cho người khác.

Ví dụ:

Khiếu hài hước độc đáo và thái độ năng động của anh ấy thường gây ấn tượng với khán giả.
= His unique sense of humor and dynamic attitude often impress the audience.

theo đuổi (sự) nghiệp

phrase. pursue a career
[ pərˈsu ə kəˈrɪr ]

Theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài với sự kiên định và niềm đam mê.

Ví dụ:

Hiện tại, Trấn Thành đang theo đuổi sự nghiệp đạo diễn và biên kịch.
= Currently, Tran Thanh is pursuing a career in directing and screenwriting.

kết hôn

idiom. tie the knot
[ taɪ ðə noʊ ]

Xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định và đăng ký kết hôn.

Ví dụ:

Anh đã kết hôn với nữ diễn viên người Việt gốc Hàn Hari Won vào năm 2016.
= He tied the knot with Vietnamese-Korean actress Hari Won in 2016.


Phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành bội thu mùa Tết

Nhà bà Nữ, một bộ phim Tết 2023, đã nhận được nhiều anticipation ngay từ khi ra mắt trailer vào cuối năm 2022. Chính Trấn Thành là đạo diễn và đồng screenwriter trong phim mới của anh. Nhà bà Nữ là một drama film xoay quanh mối quan hệ gia đình. Phim kể về một gia đình middle class sống trong một chung cư cũ ở TP.HCM, quanh năm làm ăn buôn bán. Với bối cảnh quen thuộc này, bộ phim đi sâu vào các khía cạnh của multigenerationa trauma.

Ngoài ra, những tình tiết trong nhà bà Nữ dễ bắt gặp ngoài màn ảnh, qua đó touch công chúng’s heart. Trong khi phim Tết thường chú trọng đến không khí phấn chấn thì Trấn Thành cho biết anh không ngại đưa vào những khoảnh khắc heartbreaking. Ngày 11/1, trong buổi công chiếu tại TP.HCM, một số khán giả đã khóc nức nở ở climax của phim. Ngày 28/1, Nhà bà Nữ khẳng định mình là một trong những phim highest grossing dịp Tết 2023. Phim cũng có screening trong ngày cao nhất mọi thời đại (hơn 4.500 suất chiếu trên toàn quốc).

Trấn Thành là một người nổi tiếng multifaceted, được biết đến nhiều thông qua vai trò dẫn chương trình truyền hình. Các chương trình của MC Trấn Thành được đánh giá là hài hước, giải trí và thấm đẫm human philosophy. Anh ấy cũng tham gia vào các lĩnh vực khác của entertainment industry, với tư cách là một diễn viên hài và diễn viên lồng tiếng. Khả năng mimicking tài tình đã giúp anh có nhiều vai diễn trong các bộ phim hoạt hình như Stuart Little Soc 3, Madagascar 3: Europe Idol, Despicable Me 2…

Hơn nữa, Trấn Thành trilingual: anh có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại. Sense of humor độc đáo và thái độ năng động của anh ấy thường gây ấn tượng với khán giả. Hiện tại, Trấn Thành đang pursue a career đạo diễn và biên kịch. Anh đã tie the knot với nữ diễn viên người Việt gốc Hàn Hari Won vào năm 2016.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis