Phim "Bác sĩ Cha" phá kỷ lục rating

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Doctor Cha" đã phá kỷ lục về viewership với 16,2% sau tập thứ tám. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Cha Jeong-suk, người rebel chống lại sự kỳ vọng của gia đình cô.

Phim "Bác sĩ Cha" phá kỷ lục rating
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Doctor Cha" đã phá kỷ lục về tỷ suất người xem với 16,2% sau tập thứ tám. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Cha Jeong-suk, người nổi loạn chống lại sự kỳ vọng của gia đình cô. Cô từ chối thực hiện những công việc thường ngày và thậm chí đối chất với người chồng ích kỷ của mình, Seo In-ho. Để củng cố sự thay đổi của mình, Jeong-suk đưa ra một quyết định quan trọng: trở lại lĩnh vực y tế. Trong hai tập đầu tiên, bộ phim y khoa này tạo tiền đề cho các chủ đề về sự trả thù tinh vi, sự kiên cường và tham vọng đổi mới.

The Korean drama "Doctor Cha" has broken viewership records with 16.2% after its eighth episode. The show centers around the protagonist Cha Jeong-suk who rebels against her family's expectations. She refuses to carry out mundane tasks and even confronts her self-centered husband, Seo In-ho. To solidify her transformation, Jeong-suk makes a significant decision: reentering the healthcare profession. Within the first two episodes, this medical drama sets the stage for themes of subtle revenge, resilience, and renewed ambition.

tỷ suất người xem

noun. viewership
[ ˈvjuːərʃɪp ]

Số lượng hoặc tuýp người xem các chương trình hoặc phim trên truyền hình hoặc trên internet.

Ví dụ:

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Doctor Cha" đã phá kỷ lục về tỷ suất người xem với 16,2% sau tập thứ tám.
= The Korean drama "Doctor Cha" has broken viewership records with 16.2% after its eighth episode.

nổi loạn

verb. rebel
[ ˈrebl ]

Phản ứng chống lại một cảm xúc, hành động, kế hoạch, vv

Ví dụ:

Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Cha Jeong-suk, người nổi loạn chống lại sự kỳ vọng của gia đình cô.
= The show centers around the protagonist Cha Jeong-suk who rebels against her family's expectations.

đối chất

verb. confront
[ kənˈfrʌnt ]

Đối mặt, gặp phải, hoặc đối phó với một tình huống hoặc người khó khăn.

Ví dụ:

Cô từ chối thực hiện những công việc thường ngày và thậm chí đối chất với người chồng ích kỷ của mình, Seo In-ho.
= She refuses to carry out mundane tasks and even confronts her self-centered husband, Seo In-ho.

y tế

noun. healthcare
[ ˈhelθ ker ]

Hoạt động hoặc kinh doanh cung cấp dịch vụ y tế.

Ví dụ:

Để củng cố sự thay đổi của mình, Jeong-suk đưa ra một quyết định quan trọng: trở lại lĩnh vực y tế.
= To solidify her transformation, Jeong-suk makes a significant decision: reentering the healthcare profession.

sự kiên cường

noun. resilience
[ rɪˈzɪliəns ]

Có khả năng giữ vững ý chí, tinh thần, không khuất phục trước khó khăn, nguy hiểm.

Ví dụ:

Trong hai tập đầu tiên, bộ phim y khoa này tạo tiền đề cho các chủ đề về sự trả thù tinh vi, sự kiên cường và tham vọng đổi mới.
= Within the first two episodes, this medical drama sets the stage for themes of subtle revenge, resilience, and renewed ambition.

jtbc-doctorcha-group-poster-1.jpg

Sự thành công của bộ phim dường như báo hiệu sự trở lại của nữ hoàng quyến rũ của Hàn Quốc, Uhm Jung Hwa. Với thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bà đã trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật và được yêu mến nhất tại Hàn Quốc. Hơn nữa, dự án mới nhất của Uhm Jung Hwa với nhóm nhạc nữ Refund Sisters là một cơn sốt, với bài hát đầu tay của họ đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Nữ nghệ sĩ đa tài này chứng minh rằng phụ nữ trung niên vẫn có thể tỏa sáng trong làng giải trí và khuyến khích họ yêu lấy chính mình.

The movie’s success also seem to signify the return of the sultry queen of South Korea, Uhm Jung Hwa. With her success in various fields, she has become one of the most prominent and beloved artists in Korea. Furthermore, Uhm Jung Hwa’s latest project with the girl group Refund Sisters was a sensation, with their debut song topping music charts. This female multi-talented artist proves that middle-aged women can still shine in the entertainment industry and encourages them to love themselves.

quyến rũ

adjective. sultry
[ ˈsʌltri ]

Hấp dẫn về mặt tình dục.

Ví dụ:

Sự thành công của bộ phim dường như báo hiệu sự trở lại của nữ hoàng quyến rũ của Hàn Quốc, Uhm Jung Hwa.
= The movie’s success also seem to signify the return of the sultry queen of South Korea, Uhm Jung Hwa.

nổi bật

adjective. prominent
[ ˈprɑːmɪnənt ]

Rất nổi tiếng và quan trọng.

Ví dụ:

Với thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bà đã trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật và được yêu mến nhất tại Hàn Quốc.
= With her success in various fields, she has become one of the most prominent and beloved artists in Korea.

cơn sốt

noun. sensation
[ senˈseɪʃn ]

Một cái gì đó rất thú vị hoặc hào hứng.

Ví dụ:

Hơn nữa, dự án mới nhất của Uhm Jung Hwa với nhóm nhạc nữ Refund Sisters là một cơn sốt, với bài hát đầu tay của họ đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc.
= Furthermore, Uhm Jung Hwa’s latest project with the girl group Refund Sisters was a sensation, with their debut song topping music charts.

đa tài

adjective. multi-talented
[ mʌlti-ˈtæləntɪd ]

Có nhiều tài năng.

Ví dụ:

Nữ nghệ sĩ đa tài này chứng minh rằng phụ nữ trung niên vẫn có thể tỏa sáng trong làng giải trí và khuyến khích họ yêu lấy chính mình.
= This female multi-talented artist proves that middle-aged women can still shine in the entertainment industry and encourages them to love themselves.

maxresdefault-2

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Doctor Cha" thảo luận về các vấn đề ngoại tình, hôn nhân và sự dối trá theo một cách hài hước. Bộ phim có sự tham gia của Uhm Jung Hwa trong vai nhân vật chính, Bác sĩ Cha Jung Sook. Bộ phim khai thác những mâu thuẫn trong gia đình và xã hội khiến người xem dễ dàng đồng cảm. Có những tình huống quen thuộc mà "Doctor Cha" đề cập đến: thái độ quá nghiêm khắc của chồng đối với vợ, sự ngược đãi của mẹ chồng đối với con dâu...

The Korean drama "Doctor Cha" humorously tackles the issues of infidelity, marriage, and deception. The show features Uhm Jung Hwa as the leading character, Doctor Cha Jung Sook. The series explores the conflicts within family and society, making the viewers easily relate. There are familiar scenarios that "Doctor Cha" mentions: the husband's overly strict attitude towards his wife, the mistreatment of the daughter-in-law by her mother-in-law...

ngoại tình

noun. infidelity
[ ˌɪnfɪˈdeləti ]

Hành vi quan hệ tình dục với người không phải là chồng hoặc vợ của mình.

Ví dụ:

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Doctor Cha" thảo luận về các vấn đề ngoại tình, hôn nhân và sự dối trá theo một cách hài hước.
= The Korean drama "Doctor Cha" humorously tackles the issues of infidelity, marriage, and deception.

chính

adjective. leading
[ ˈliːdɪŋ ]

Rất quan trọng hoặc quan trọng nhất.

Ví dụ:

Bộ phim có sự tham gia của Uhm Jung Hwa trong vai nhân vật chính, Bác sĩ Cha Jung Sook.
= The show features Uhm Jung Hwa as the leading character, Doctor Cha Jung Sook.

mâu thuẫn

noun. conflict
[ ˈkɑːnflɪkt ]

Một sự bất đồng hiện hữu giữa những người có quan điểm hoặc nguyên tắc đối lập.

Ví dụ:

Bộ phim khai thác những mâu thuẫn trong gia đình và xã hội khiến người xem dễ dàng đồng cảm.
= The series explores the conflicts within family and society, making the viewers easily relate.

sự ngược đãi

noun. mistreatment
[ ˌmɪsˈtriːtmənt ]

Hành động đối xử tệ bạc, tàn nhẫn hoặc bất công với một người hoặc động vật.

Ví dụ:

Có những tình huống quen thuộc mà "Doctor Cha" đề cập đến: thái độ quá nghiêm khắc của chồng đối với vợ, sự ngược đãi của mẹ chồng đối với con dâu...
= There are familiar scenarios that "Doctor Cha" mentions: the husband's overly strict attitude towards his wife, the mistreatment of the daughter-in-law by her mother-in-law...

maxresdefault-3

Một trong những điểm độc đáo của phim truyền hình đời thường như "Doctor Cha" là không có nhân vật phản diện cụ thể. Mặc dù người xem có thể cảm thấy nản lòng với hành vi của một số nhân vật, nhưng bộ phim tập trung vào các khía cạnh hài hước của vấn đề để làm cho chúng bớt nghiêm trọng. Trong tập mới nhất, nhân vật của Uhm Jung Hwa phát hiện ra một bí mật thót tim có thể phá hủy cuộc sống tươi đẹp mà cô đã dày công vun đắp. Nhiều khán giả không kìm được mà theo dõi những tập tiếp theo để biết kết cục. Nhìn chung, khán giả thích thú với quá trình chuyển đổi của Cha Jung Sook thành một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết tâm xuyên suốt bộ phim.

One of the unique features of slice-of-life dramas like "Doctor Cha" is that they don't have a specific antagonist. While viewers may feel frustrated with some characters' behavior, the show focuses on the humorous aspects of the issues to make them less severe. In the latest episode, Uhm Jung Hwa's character discovers a heart-wrenching secret that could destroy the beautiful life she has built. Many viewers couldn't help but tune in for the next episodes to see the outcome. Overall, viewers enjoy Cha Jung Sook's transformation into a strong and determined woman throughout the series.

đời thường

idiom. slice-of-life
[ slaɪs əv laɪf ]

(Bộ phim, tác phẩm văn học, vở kịch) thể hiện những chi tiết đời thường của cuộc sống thực tế.

Ví dụ:

Một trong những điểm độc đáo của phim truyền hình đời thường như "Doctor Cha" là không có nhân vật phản diện cụ thể.
= One of the unique features of slice-of-life dramas like "Doctor Cha" is that they don't have a specific antagonist.

nản lòng

adjective. frustrated
[ ˈfrʌstreɪtɪd ]

Cảm thấy bực mình hoặc kém tự tin vì không đạt được điều mình mong muốn.

Ví dụ:

Mặc dù người xem có thể cảm thấy nản lòng với hành vi của một số nhân vật, nhưng bộ phim tập trung vào các khía cạnh hài hước của vấn đề để làm cho chúng bớt nghiêm trọng.
= While viewers may feel frustrated with some characters' behavior, the show focuses on the humorous aspects of the issues to make them less severe.

thót tim

adjective. heart-wrenching
[ ˈhɑːrt rentʃɪŋ ]

Gây nên nỗi u sầu hoặc sự cảm thông một cách bất ngờ.

Ví dụ:

Trong tập mới nhất, nhân vật của Uhm Jung Hwa phát hiện ra một bí mật thót tim có thể phá hủy cuộc sống tươi đẹp mà cô đã dày công vun đắp.
= In the latest episode, Uhm Jung Hwa's character discovers a heart-wrenching secret that could destroy the beautiful life she has built.

theo dõi

phrasal verb. tune in
[ tuːn ɪn ]

Xem hoặc nghe một chương trình hoặc đài truyền hình hoặc đài phát thanh cụ thể.

Ví dụ:

Nhiều khán giả không kìm được mà theo dõi những tập tiếp theo để biết kết cục.
= Many viewers couldn't help but tune in for the next episodes to see the outcome.

quyết tâm

adjective. determined
[ dɪˈtɜːrmɪnd ]

Rất muốn làm điều gì đó và không cho phép bất cứ ai hay bất kỳ khó khăn nào ngăn cản.

Ví dụ:

Nhìn chung, khán giả thích thú với quá trình chuyển đổi của Cha Jung Sook thành một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết tâm xuyên suốt bộ phim.
= Overall, viewers enjoy Cha Jung Sook's transformation into a strong and determined woman throughout the series.


Phim "Bác sĩ Cha" phá kỷ lục rating

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Doctor Cha" đã phá kỷ lục về viewership với 16,2% sau tập thứ tám. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Cha Jeong-suk, người rebel chống lại sự kỳ vọng của gia đình cô. Cô từ chối thực hiện những công việc thường ngày và thậm chí confront với người chồng ích kỷ của mình, Seo In-ho. Để củng cố sự thay đổi của mình, Jeong-suk đưa ra một quyết định quan trọng: trở lại lĩnh vực healthcare. Trong hai tập đầu tiên, bộ phim y khoa này tạo tiền đề cho các chủ đề về sự trả thù tinh vi, resilience và tham vọng đổi mới.

Sự thành công của bộ phim dường như báo hiệu sự trở lại của nữ hoàng sultry của Hàn Quốc, Uhm Jung Hwa. Với thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bà đã trở thành một trong những nghệ sĩ prominent và được yêu mến nhất tại Hàn Quốc. Hơn nữa, dự án mới nhất của Uhm Jung Hwa với nhóm nhạc nữ Refund Sisters là một sensation, với bài hát đầu tay của họ đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Nữ nghệ sĩ multi-talented này chứng minh rằng phụ nữ trung niên vẫn có thể tỏa sáng trong làng giải trí và khuyến khích họ yêu lấy chính mình.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Doctor Cha" thảo luận về các vấn đề infidelity, hôn nhân và sự dối trá theo một cách hài hước. Bộ phim có sự tham gia của Uhm Jung Hwa trong vai nhân vật leading, Bác sĩ Cha Jung Sook. Bộ phim khai thác những conflict trong gia đình và xã hội khiến người xem dễ dàng đồng cảm. Có những tình huống quen thuộc mà "Doctor Cha" đề cập đến: thái độ quá nghiêm khắc của chồng đối với vợ, mistreatment của mẹ chồng đối với con dâu…

Một trong những điểm độc đáo của phim truyền hình slice-of-life như "Doctor Cha" là không có nhân vật phản diện cụ thể. Mặc dù người xem có thể cảm thấy frustrated với hành vi của một số nhân vật, nhưng bộ phim tập trung vào các khía cạnh hài hước của vấn đề để làm cho chúng bớt nghiêm trọng. Trong tập mới nhất, nhân vật của Uhm Jung Hwa phát hiện ra một bí mật heart-wrenching có thể phá hủy cuộc sống tươi đẹp mà cô đã dày công vun đắp. Nhiều khán giả không kìm được mà tune in những tập tiếp theo để biết kết cục. Nhìn chung, người xem thích thú với quá trình chuyển đổi của Cha Jung Sook thành một người phụ nữ mạnh mẽ và determined xuyên suốt bộ phim.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis