Những người nổi tiếng "tàn" vì chất cấm

Drug addiction và những tác hại mà nó có thể gây ra cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội tiếp tục là chủ đề thảo luận chính trên các trang mạng xã hội.

Những người nổi tiếng "tàn" vì chất cấm
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Nghiện ma túy và những tác hại mà nó có thể gây ra cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội tiếp tục là chủ đề thảo luận chính trên các trang mạng xã hội. Những vụ án gần đây ở Việt Nam liên quan đến Hoài "Thatcher," một người buôn ma túy đồng thời là một diễn viên, và Nguyễn Hữu Tín, một diễn viên hài nổi tiếng, đã làm bật vấn đề này. Cả hai đều bị phát hiện có liên quan đến việc buôn bán bất hợp pháp ma túy tổng hợp và việc bắt giữ họ đã được công bố rộng rãi. Bùi Thị Lệ Hằng, cựu diễn viên từng xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, cũng vừa bị bắt vì tình nghi buôn bán ma túy. Bà đã thú nhận mua và bán lại ma túy để kiếm sống.

Drug addiction and the detrimental effects it can have on people from all walks of life continue to be a major topic of discussion on social media platforms. Recent cases in Vietnam involving Hoai "Thatcher," a drug dealer who was also an actress, and Nguyen Huu Tin, a popular comedian, have highlighted the issue. Both were found to be involved in the illegal trade of synthetic drugs, and their arrests have been widely publicized. Bui Thi Le Hang, a former actress who appeared in various films and television shows, was also recently arrested on suspicion of drug trafficking. She reportedly confessed to purchasing and reselling drugs to make a living.

nghiện ma túy

noun. drug addiction
[ drʌg əˈdɪk·ʃən ]

Sự thèm muốn thuốc hoặc ma túy một cách thường xuyên.

Ví dụ:

Nghiện ma túy và những tác hại mà nó có thể gây ra cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội tiếp tục là chủ đề thảo luận chính trên các trang mạng xã hội.
= Drug addiction and the detrimental effects it can have on people from all walks of life continue to be a major topic of discussion on social media platforms.

người buôn ma túy

noun. drug dealer
[ drʌg ˈdi·lər ]

Người bán các loại thuốc hoặc ma túy bất hợp pháp.

Ví dụ:

Những vụ án gần đây ở Việt Nam liên quan đến Hoài "Thatcher," một người buôn ma túy đồng thời là một diễn viên, và Nguyễn Hữu Tín, một diễn viên hài nổi tiếng, đã làm bật vấn đề này.
= Recent cases in Vietnam involving Hoai "Thatcher," a drug dealer who was also an actress, and Nguyen Huu Tin, a popular comedian, have highlighted the issue.

tổng hợp

adjective. synthetic
[ sɪnˈθɛt·ɪk ]

Được làm bằng cách kết hợp các chất khác nhau, thường là những chất không tự nhiên.

Ví dụ:

Cả hai đều bị phát hiện có liên quan đến việc buôn bán bất hợp pháp ma túy tổng hợp và việc bắt giữ họ đã được công bố rộng rãi.
= Both were found to be involved in the illegal trade of synthetic drugs, and their arrests have been widely publicized.

buôn bán ma túy

noun. drug trafficking
[ drʌg ˈtræf·ɪk·ɪŋ ]

Việc mua bán các loại thuốc hoặc ma túy bất hợp pháp.

Ví dụ:

Bùi Thị Lệ Hằng, cựu diễn viên từng xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, cũng vừa bị bắt vì tình nghi buôn bán ma túy.
= Bui Thi Le Hang, a former actress who appeared in various films and television shows, was also recently arrested on suspicion of drug trafficking.

kiếm sống

verb. make a living
[ meɪk ə ˈlɪv.ɪŋ ]

Kiếm đủ tiền để trang trải cho những thứ bản thân cần.

Ví dụ:

Bà đã thú nhận mua và bán lại ma túy để kiếm sống.
= She reportedly confessed to purchasing and reselling drugs to make a living.

Lines of coke (it is baking powder for the record)

Ngoài ra, Châu Việt Cường, một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, cũng bị bắt quả tang lạm dụng ma túy vào tháng 3/2018. Cường và một bạn nữ đã có những hoang tưởng và ảo giác sau khi sử dụng ma túy tại chung cư ở Hà Nội. Một diễn viên nổi tiếng khác, Thương Tín, cũng vật lộn với chứng nghiện ma túy sau cái chết của vợ năm 1990. Năm 2007, ông bị bắt quả tang đánh bạc và kinh doanh phi pháp, dẫn đến việc bị bắt và bị tịch thu một số tiền lớn. Dù tin tức về Thương Tín ít ỏi nhưng ông vẫn duy trì được cuộc sống ổn định bằng việc thỉnh thoảng đi diễn ở các sự kiện với mức cát-xê 5 triệu đồng/show.

In addition, Chau Viet Cuong, a well-known Vietnamese singer, was also caught abusing drugs in March 2018. Cuong and a female friend had delusions and hallucinations after using drugs at an apartment in Hanoi. Another famous actor, Thuong Tin, also struggled with drug addiction following the death of his wife in 1990. In 2007, he was caught gambling and running an illegal business, resulting in his arrest and the seizure of a large sum of money. Although news about Thương Tín has been scarce, he has been able to maintain a stable life by occasionally performing at events for a fee of 5 million dong per show.

lạm dụng

verb. abuse
[ əˈbjuːz ]

Sử dụng một thứ gì đó một cách có hại hoặc sai trái về mặt đạo đức.

Ví dụ:

Ngoài ra, Châu Việt Cường, một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, cũng bị bắt quả tang lạm dụng ma túy vào tháng 3/2018.
= In addition, Chau Viet Cuong, a well-known Vietnamese singer, was also caught abusing drugs in March 2018.

ảo giác

noun. hallucination
[ həˌluː.səˈneɪ.ʃən ]

Thấy, nghe hoặc cảm nhận những thứ không tồn tại, đặc biệt là do bệnh tâm thần hoặc tác dụng của ma túy.

Ví dụ:

Cường và một bạn nữ đã có những hoang tưởng và ảo giác sau khi sử dụng ma túy tại chung cư ở Hà Nội.
= Cuong and a female friend had delusions and hallucinations after using drugs at an apartment in Hanoi.

vật lộn

verb. struggle
[ ˈstrʌɡl ]

Cố gắng làm gì đó khi khó khăn hoặc khi có nhiều vấn đề.

Ví dụ:

Một diễn viên nổi tiếng khác, Thương Tín, cũng vật lộn với chứng nghiện ma túy sau cái chết của vợ năm 1990.
= Another famous actor, Thuong Tin, also struggled with drug addiction following the death of his wife in 1990.

đánh bạc

noun. gambling
[ ˈɡæm.blɪŋ ]

Hoạt động đặt cược tiền, ví dụ như trong một trò chơi hoặc một cuộc đua ngựa.

Ví dụ:

Năm 2007, ông bị bắt quả tang đánh bạc và kinh doanh phi pháp, dẫn đến việc bị bắt và bị tịch thu một số tiền lớn.
= In 2007, he was caught gambling and running an illegal business, resulting in his arrest and the seizure of a large sum of money.

ít ỏi

adjective. scarce
[ skers ]

Khó tìm hoặc khó lấy được.

Ví dụ:

Dù tin tức về Thương Tín ít ỏi nhưng ông vẫn duy trì được cuộc sống ổn định bằng việc thỉnh thoảng đi diễn ở các sự kiện với mức cát-xê 5 triệu đồng/show.
= Although news about Thương Tín has been scarce, he has been able to maintain a stable life by occasionally performing at events for a fee of 5 million dong per show.

top view of pills on palm of hand with pill box and glass on water on table

Ở Việt Nam, buôn bán ma túy là một tội ác nghiêm trọng không được dung thứ trong bất kỳ trường hợp nào. Những người bị kết tội có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng, và một số có thể phải đối mặt với tù chung thân. Việc bắt giữ những cá nhân này như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của lạm dụng ma túy và tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự giúp đỡ khi đối phó với chứng nghiện. Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực chống lại buôn bán ma túy và nghiện ngập thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm tăng cường thực thi và các chương trình giáo dục.

In Vietnam, drug trafficking is a severe crime that won't be tolerated under any circumstances. Those found guilty can face serious penalties, and some might face life imprisonment. The arrests of these individuals serve as a reminder of the dangers of drug abuse and the importance of seeking help when dealing with addiction. The Vietnamese government has been working to combat drug trafficking and addiction through various measures, including increased enforcement and education programs.

nghiêm trọng

adjective. severe
[ səˈvɪr ]

Rất nghiêm trọng hoặc cực đoan.

Ví dụ:

Ở Việt Nam, buôn bán ma túy là một tội ác nghiêm trọng không được dung thứ trong bất kỳ trường hợp nào.
= In Vietnam, drug trafficking is a severe crime that won't be tolerated under any circumstances.

tù chung thân

adjective. life imprisonment
[ laɪf ɪmˈprɪz.ən.mənt ]

Hình phạt bị tống vào tù cả đời.

Ví dụ:

Những người bị kết tội có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng, và một số có thể phải đối mặt với tù chung thân.
= Those found guilty can face serious penalties, and some might face life imprisonment.

lạm dụng ma túy

noun. drug abuse
[ drʌɡ əˈbjuːs ]

Thói quen sử dụng thuốc nhiều và liên tục, đặc biệt là sử dụng ma túy bất hợp pháp.

Ví dụ:

Việc bắt giữ những cá nhân này như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của lạm dụng ma túy và tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự giúp đỡ khi đối phó với chứng nghiện.
= The arrests of these individuals serve as a reminder of the dangers of drug abuse and the importance of seeking help when dealing with addiction.

chống lại

verb. combat
[ ˈkɑːmbæt ]

Chiến đấu chống lại cái gì đó hoặc ai đó đang tấn công hoặc gây hại cho bạn.

Ví dụ:

Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực chống lại buôn bán ma túy và nghiện ngập thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm tăng cường thực thi và các chương trình giáo dục.
= The Vietnamese government has been working to combat drug trafficking and addiction through various measures, including increased enforcement and education programs.

pharmaceuticals in packages of different colors, antibiotics medicine tablets, colorful antibacterial tablets lie, fighting the virus.

Tuy nhiên, vấn đề vẫn tồn tại và vẫn còn nhiều việc phải làm để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của việc lạm dụng ma túy. Nghiện ma túy có thể gây ra những hậu quả tàn khốc, không chỉ đối với các cá nhân liên quan mà còn đối với gia đình và cộng đồng của họ. Giải quyết vấn đề nghiện đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện bao gồm phòng ngừa, điều trị và thậm chí tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy. Do đó, điều quan trọng là xã hội phải nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của việc lạm dụng ma túy và cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi nghiện ngập.

However, the problem persists, and there is still much work to be done to address the root causes of drug abuse. Drug addiction can have devastating consequences, not only for the individuals involved but also for their families and communities. Addressing the problem of addiction requires a comprehensive approach that includes prevention, treatment, and even reintegration with society for drug addicts. Hence, it is crucial that society raise awareness of the dangers of drug abuse and provide support for those affected by addiction.

giải quyết

verb. address
[ əˈdres ]

Chú ý hoặc giải quyết một sự việc hoặc vấn đề nào đó.

Ví dụ:

Tuy nhiên, vấn đề vẫn tồn tại và vẫn còn nhiều việc phải làm để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của việc lạm dụng ma túy.
= However, the problem persists, and there is still much work to be done to address the root causes of drug abuse.

tàn khốc

adjective. devastating
[ ˈdevəsteɪtɪŋ ]

Gây ra thiệt hại hoặc tổn thất lớn.

Ví dụ:

Nghiện ma túy có thể gây ra những hậu quả tàn khốc, không chỉ đối với các cá nhân liên quan mà còn đối với gia đình và cộng đồng của họ.
= Drug addiction can have devastating consequences, not only for the individuals involved but also for their families and communities.

(sự) tái hòa nhập

noun. reintegration
[ ɹiːˈɪntəɡˌɹɛɪʃən ]

Hành động hoặc quá trình hòa nhập ai đó trở lại xã hội.

Ví dụ:

Giải quyết vấn đề nghiện đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện bao gồm phòng ngừa, điều trị và thậm chí tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy.
= Addressing the problem of addiction requires a comprehensive approach that includes prevention, treatment, and even reintegration with society for drug addicts.

nâng cao nhận thức

verb. raise awareness
[ reɪz əˈwernəs]

Làm cho mọi người nhận ra điều gì đó tồn tại hoặc quan trọng.

Ví dụ:

Do đó, điều quan trọng là xã hội phải nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của việc lạm dụng ma túy và cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi nghiện ngập.
= Hence, it is crucial that society raise awareness of the dangers of drug abuse and provide support for those affected by addiction.


Những người nổi tiếng "tàn" vì chất cấm

Drug addiction và những tác hại mà nó có thể gây ra cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội tiếp tục là chủ đề thảo luận chính trên các trang mạng xã hội. Những vụ án gần đây ở Việt Nam liên quan đến Hoài "Thatcher," một drug dealer đồng thời là một diễn viên, và Nguyễn Hữu Tín, một diễn viên hài nổi tiếng, đã làm bật vấn đề này. Cả hai đều bị phát hiện có liên quan đến việc buôn bán bất hợp pháp ma túy synthetic và việc bắt giữ họ đã được công bố rộng rãi. Bùi Thị Lệ Hằng, cựu diễn viên từng xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, cũng vừa bị bắt vì tình nghi drug trafficking. Bà đã thú nhận mua và bán lại ma túy để make a living.

Ngoài ra, Châu Việt Cường, một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, cũng bị bắt quả tang abuse ma túy vào tháng 3/2018. Cường và một bạn nữ đã có những hoang tưởng và hallucination sau khi sử dụng ma túy tại chung cư ở Hà Nội. Một diễn viên nổi tiếng khác, Thương Tín, cũng **struggle** với chứng nghiện ma túy sau cái chết của vợ năm 1990. Năm 2007, ồng bị bắt quả tang gambling và kinh doanh phi pháp, dẫn đến việc bị bắt và bị tịch thu một số tiền lớn. Dù tin tức về Thương Tín scarce nhưng ông vẫn duy trì được cuộc sống ổn định bằng việc thỉnh thoảng đi diễn ở các sự kiện với mức cát-xê 5 triệu đồng/show.

Ở Việt Nam, buôn bán ma túy là một tội ác severe không được dung thứ trong bất kỳ trường hợp nào. Những người bị kết tội có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng, và một số có thể phải đối mặt với life imprisonment. Việc bắt giữ những cá nhân này như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của drug abuse và tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự giúp đỡ khi đối phó với chứng nghiện. Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực combat buôn bán ma túy và nghiện ngập thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm tăng cường thực thi và các chương trình giáo dục.

Tuy nhiên, vấn đề vẫn tồn tại và vẫn còn nhiều việc phải làm để address nguyên nhân gốc rễ của việc lạm dụng ma túy. Nghiện ma túy có thể gây ra những hậu quả devastating, không chỉ đối với các cá nhân liên quan mà còn đối với gia đình và cộng đồng của họ. Giải quyết vấn đề nghiện đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện bao gồm phòng ngừa, điều trị và thậm chí reintegration cộng đồng cho người nghiện ma túy. Do đó, điều quan trọng là xã hội phải raise awareness về sự nguy hiểm của việc lạm dụng ma túy và cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi nghiện ngập.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis