Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun bị bắt gặp hẹn hò

Diễn viên Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã xác nhận rằng họ đang go out. Tin tức đã được xác nhận chính thức sau khi nhiều speculation xuất hiện trên mạng xã hội. Hai nghệ sĩ giải trí trở thành bạn bè trên bộ phim truyền hình Hàn Quốc The Glory, trong đó họ đều feature cùng với Song Hye Kyo.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun bị bắt gặp hẹn hò
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Diễn viên Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã xác nhận rằng họ đang hẹn hò. Tin tức đã được xác nhận chính thức sau khi nhiều suy đoán xuất hiện trên mạng xã hội. Hai nghệ sĩ giải trí trở thành bạn bè trên bộ phim truyền hình Hàn Quốc The Glory, trong đó họ đều kết hợp cùng với Song Hye Kyo. Quan hệ của họ được cho là bắt đầu vào năm 2022 và tiến triển thành một điều nghiêm túc hơn. Dispatch, một trang tin giải trí Hàn Quốc, đã đưa tin đầu tiên về mối quan hệ của họ.

Actors Lee Do Hyun and Lim Ji Yeon have confirmed that they are going out. The news was made official after various speculation surfaced on social media. The two entertainers became friends on the set of the K-drama The Glory, which they both feature alongside Song Hye Kyo. Their relationship is said to have started in 2022, and progressed into something more serious. Dispatch, a South Korean entertainment news outlet, first reported their relationship.

hẹn hò

phrasal verb. go out
[ ɡoʊ aʊt ]

Có một mối quan hệ lãng mạn với nhau.

Ví dụ:

Diễn viên Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã xác nhận rằng họ đang hẹn hò.
= Actors Lee Do Hyun and Lim Ji Yeon have confirmed that they are going out.

suy đoán

noun. speculation
[ ˌspekjəˈleɪʃən ]

Ý tưởng hoặc phỏng đoán về một cái gì đó không được biết đến.

Ví dụ:

Tin tức đã được xác nhận chính thức sau khi nhiều suy đoán xuất hiện trên mạng xã hội.
= The news was made official after various speculation surfaced on social media.

kết hợp

verb. feature
[ ˈfiːtʃər ]

Để một ai đó hoặc một cái gì đó là một phần quan trọng hoặc đáng chú ý.

Ví dụ:

Hai nghệ sĩ giải trí trở thành bạn bè trên bộ phim truyền hình Hàn Quốc The Glory, trong đó họ đều kết hợp cùng với Song Hye Kyo.
= The two entertainers became friends on the set of the K-drama The Glory, which they both feature alongside Song Hye Kyo.

tiến triển

verb. progress
[ prəˈɡres ]

Phát triển hoặc đạt được một cách dần dà.

Ví dụ:

Quan hệ của họ được cho là bắt đầu vào năm 2022 và tiến triển thành một điều nghiêm túc hơn.
= Their relationship is said to have started in 2022, and progressed into something more serious.

trang tin

noun. outlet
[ ˈaʊtlet ]

Một tổ chức phát sóng các chương trình hoặc xuất bản tin tức.

Ví dụ:

Dispatch, một trang tin giải trí Hàn Quốc, đã đưa tin đầu tiên về mối quan hệ của họ.
= Dispatch, a South Korean entertainment news outlet, first reported their relationship.

the-glory-stars.jpg

Mặc dù có những giả định về mối tình của họ, công ty quản lý của Lee Do Hyun chỉ tuyên bố rằng hai người đang "cẩn thận tìm hiểu nhau". Mặt khác, công ty quản lý của Lim Ji Yeon, Artist Company, đã công nhận mối quan hệ này. Hai diễn viên hy vọng rằng người hâm mộ nhìn nhận mối quan hệ của họ một cách tích cực và tiếp tục ủng hộ họ. Thông tin cho biết rằng Lee Do Hyun đã hộ tống Lim Ji Yeon về nhà sau một bữa tiệc tối mà toàn bộ diễn viên và ekip sản xuất The Glory tham gia. Mối quan hệ của họ đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, những người rất háo hức để xem hai ngôi sao hẹn hò sau khi cùng đóng vai chính trong The Glory.

Despite assumptions of their romance, Lee Do Hyun's management company has only stated that the two are "cautiously getting to know each other". On the other hand, Lim Ji Yeon's agency, Artist Company, has acknowledged this relationship. The two artists hoped that fans would look upon their relationship warmly and continue to support them. Reports have also emerged that Lee Do Hyun escorted Lim Ji Yeon home after a dinner party attended by the entire cast and crew of The Glory. Their relationship has attracted the attention of fans, who are eager to see the two stars dating after sharing a leading role in The Glory.

giả định

noun. assumption
[ əˈsʌmpʃən ]

Một cái gì đó được chấp nhận là đúng hoặc chắc chắn sẽ xảy ra, dù không có bằng chứng.

Ví dụ:

Mặc dù có những giả định về mối tình của họ, công ty quản lý của Lee Do Hyun chỉ tuyên bố rằng hai người đang "cẩn thận tìm hiểu nhau".
= Despite assumptions of their romance, Lee Do Hyun's management company has only stated that the two are "cautiously getting to know each other".

công nhận

verb. acknowledge
[ əkˈnɑːlɪdʒ ]

Chấp nhận, thừa nhận, hoặc công nhận một cái gì đó, hoặc sự thật, sự tồn tại của một cái gì đó.

Ví dụ:

Mặt khác, công ty quản lý của Lim Ji Yeon, Artist Company, đã công nhận mối quan hệ này.
= On the other hand, Lim Ji Yeon's agency, Artist Company, has acknowledged this relationship.

nhìn nhận

phrasal verb. look upon
[ ˈaʊtlet ]

Nghĩ về một ai đó hoặc một cái gì đó trong một cách cụ thể.

Ví dụ:

Hai diễn viên hy vọng rằng người hâm mộ nhìn nhận mối quan hệ của họ một cách tích cực và tiếp tục ủng hộ họ.
= The two artists hoped that fans would look upon their relationship warmly and continue to support them.

hộ tống

verb. escort
[ ɪˈskɔːrt ]

Đi cùng với một người hoặc phương tiện, đặc biệt là để đảm bảo rằng người đó hoặc phương tiện đó rời đi hoặc đến nơi an toàn.

Ví dụ:

Thông tin cho biết rằng Lee Do Hyun đã hộ tống Lim Ji Yeon về nhà sau một bữa tiệc tối mà toàn bộ diễn viên và ekip sản xuất The Glory tham gia.
= Reports have also emerged that Lee Do Hyun escorted Lim Ji Yeon home after a dinner party attended by the entire cast and crew of The Glory.

háo hức

adjective. eager
[ ˈiːɡər ]

Rất muốn làm hoặc có một cái gì đó thú vị hoặc giải trí.

Ví dụ:

Mối quan hệ của họ đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, những người rất háo hức để xem hai ngôi sao hẹn hò sau khi cùng đóng vai chính trong The Glory.
= Their relationship has attracted the attention of fans, who are eager to see the two stars dating after sharing a leading role in The Glory.

324394479_703089424662092_7980979171612158755_n-e1673511565292-1068x657

Lee Do Hyun, một chàng trai Bạch Dương đến từ Goyang, luôn có niềm đam mê với ngành công nghiệp điện ảnh. Anh ấy theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên bằng cách học ngành Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Chung-Ang. Anh ấy xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình Prison Playbook vào năm 2017 và cuối cùng đã giành được nhiều vai phụ, bao gồm cả trong loạt phim nổi tiếng Hotel del Luna. Do Hyun đã được công nhận nhờ diễn xuất xuất sắc trong vai chính của bộ phim truyền hình 18 Again, bộ phim đã mang về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang. Anh ấy tiếp tục con đường sự nghiệp thành công của mình vào năm 2021 bằng cách đóng vai chính trong một số bộ phim truyền hình, bao gồm Beyond Evil, Youth of May và Melancholia.

Lee Do Hyun, an Aries man from Goyang, always had a passion for the film industry. He pursued his dream of becoming an actor by studying Film and Theater at Chung-Ang University. He made his debut in the drama Prison Playbook in 2017 and eventually landed more supporting roles, including in the popular series Hotel del Luna. Do Hyun gained recognition for his outstanding performance in the leading role of the drama 18 Again, which earned him Best New Actor award at the Baeksang Arts Awards. He continued his successful career path in 2021 by starring in several dramas, including Beyond Evil, Youth of May, and Melancholia.

ngành công nghiệp điện ảnh

noun. film industry
[ ˈfɪlm ˈɪndəstri ]

Hoạt động sản xuất phim ảnh.

Ví dụ:

Lee Do Hyun, một chàng trai Bạch Dương đến từ Goyang, luôn có niềm đam mê với ngành công nghiệp điện ảnh.
= Lee Do Hyun, an Aries man from Goyang, always had a passion for the film industry.

theo đuổi

verb. pursue
[ pərˈsuː ]

Theo đuổi ai đó hoặc cái gì đó.

Ví dụ:

Anh ấy theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên bằng cách học ngành Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Chung-Ang.
= He pursued his dream of becoming an actor by studying Film and Theater at Chung-Ang University.

vai phụ

noun. supporting role
[ səˈpɔːrtɪŋ roʊl ]

Một vai diễn trong vở kịch, phim, v.v. không phải là vai chính, nhưng có ý nghĩa quan trọng.

Ví dụ:

Anh ấy xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình Prison Playbook vào năm 2017 và cuối cùng đã giành được nhiều vai phụ, bao gồm cả trong loạt phim nổi tiếng Hotel del Luna.
= He made his debut in the drama Prison Playbook in 2017 and eventually landed more supporting roles, including in the popular series Hotel del Luna.

xuất sắc

adjective. outstanding
[ aʊtˈstændɪŋ ]

Xuất sắc, rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với những gì thông thường.

Ví dụ:

Do Hyun đã được công nhận nhờ diễn xuất xuất sắc trong vai chính của bộ phim truyền hình 18 Again, bộ phim đã mang về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang.
= Do Hyun gained recognition for his outstanding performance in the leading role of the drama 18 Again, which earned him Best New Actor award at the Baeksang Arts Awards.

con đường sự nghiệp

noun. career path
[ kəˈrɪr pæθ ]

Cách tiến bộ trong công việc hoặc trong một chuỗi các công việc.

Ví dụ:

Anh ấy tiếp tục con đường sự nghiệp thành công của mình vào năm 2021 bằng cách đóng vai chính trong một số bộ phim truyền hình, bao gồm Beyond Evil, Youth of May và Melancholia.
= He continued his successful career path in 2021 by starring in several dramas, including Beyond Evil, Youth of May, and Melancholia.

1678955757-20230316-leedohyun

Do Hyun khao khát được đóng phim hài lãng mạn và hy vọng được hợp tác cùng IU trong một bộ phim tâm lý tình cảm. Mặc dù từng nghiêm khắc về diễn xuất của bản thân trong quá khứ, anh ấy đã học cách chấp nhận màn trình diễn của mình và không chăm chú vào những gì có thể xảy ra. Chàng trai Bạch Dương này cũng có cách tiếp cận diễn xuất độc đáo, khi anh ấy từng chia tay bạn gái để hóa thân vào nhân vật.

Do Hyun aspires to act in romantic comedy dramas and hopes to work alongside IU in a melodrama. Despite being critical of his acting in the past, he has learned to accept his performances and not dwell on what could have been. This Aries man also has a unique approach to his acting, as he once broke up with his girlfriend to get into character for a role.

khao khát

verb. aspire
[ əˈspaɪər ]

Có một mong muốn mạnh mẽ hoặc hy vọng để làm một cái gì đó trong tương lai.

Ví dụ:

Do Hyun khao khát được đóng phim hài lãng mạn và hy vọng được hợp tác cùng IU trong một bộ phim tâm lý tình cảm.
= Do Hyun aspires to act in romantic comedy dramas and hopes to work alongside IU in a melodrama.

chăm chú vào

phrasal verb. dwell on
[ dwel ɑn ]

Suy nghĩ hoặc nói nhiều về điều gì đó, đặc biệt là điều khiến bạn cảm thấy khó chịu hoặc tức giận.

Ví dụ:

Mặc dù từng nghiêm khắc về diễn xuất của bản thân trong quá khứ, anh ấy đã học cách chấp nhận màn trình diễn của mình và không chăm chú vào những gì có thể xảy ra.
= Despite being critical of his acting in the past, he has learned to accept his performances and not dwell on what could have been.

độc đáo

adjective. unique
[ juˈnik ]

Là chủ thể duy nhất của một dạng; không giống bất cứ điều gì khác.

Ví dụ:

Chàng trai Bạch Dương này cũng có cách tiếp cận diễn xuất độc đáo, khi anh ấy từng chia tay bạn gái để hóa thân vào nhân vật.
= This Aries man also has a unique approach to his acting, as he once broke up with his girlfriend to get into character for a role.


Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun bị bắt gặp hẹn hò

Diễn viên Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã xác nhận rằng họ đang go out. Tin tức đã được xác nhận chính thức sau khi nhiều speculation xuất hiện trên mạng xã hội. Hai nghệ sĩ giải trí trở thành bạn bè trên bộ phim truyền hình Hàn Quốc The Glory, trong đó họ đều feature cùng với Song Hye Kyo. Quan hệ của họ được cho là bắt đầu vào năm 2022 và progress thành một điều nghiêm túc hơn. Dispatch, một outlet giải trí Hàn Quốc, đã đưa tin đầu tiên về mối quan hệ của họ.

Mặc dù có những assumption về mối tình của họ, công ty quản lý của Lee Do Hyun chỉ tuyên bố rằng hai người đang "cẩn thận tìm hiểu nhau". Mặt khác, công ty quản lý của Lim Ji Yeon, Artist Company, đã acknowledge mối quan hệ này. Hai diễn viên hy vọng rằng người hâm mộ look upon mối quan hệ của họ một cách tích cực và tiếp tục ủng hộ họ. Thông tin cho biết rằng Lee Do Hyun đã escort Lim Ji Yeon về nhà sau một bữa tiệc tối mà toàn bộ diễn viên và ekip sản xuất The Glory tham gia. Mối quan hệ của họ đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, những người rất eager để xem hai ngôi sao hẹn hò sau khi cùng đóng vai chính trong The Glory.

Lee Do Hyun, một chàng trai Bạch Dương đến từ Goyang, luôn có niềm đam mê với film industry. Anh ấy pursue ước mơ trở thành diễn viên bằng cách học ngành Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Chung-Ang. Anh ấy xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình Prison Playbook vào năm 2017 và cuối cùng đã giành được nhiều supporting role, bao gồm cả trong loạt phim nổi tiếng Hotel del Luna. Do Hyun đã được công nhận nhờ diễn xuất outstanding trong vai chính của bộ phim truyền hình 18 Again, bộ phim đã mang về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang. Anh ấy tiếp tục career path thành công của mình vào năm 2021 bằng cách đóng vai chính trong một số bộ phim truyền hình, bao gồm Beyond Evil, Youth of May và Melancholia.

Do Hyun aspire được đóng phim hài lãng mạn và hy vọng được hợp tác cùng IU trong một bộ phim tâm lý tình cảm. Mặc dù từng nghiêm khắc về diễn xuất của bản thân trong quá khứ, anh ấy đã học cách chấp nhận màn trình diễn của mình và không dwell on những gì có thể xảy ra. Chàng trai Bạch Dương này cũng có cách tiếp cận diễn xuất unique, khi anh ấy từng chia tay bạn gái để hóa thân vào nhân vật.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis