Hành trình 10 năm và cái kết ngọt ngào của cặp đôi Tizi - Đích Lép

Tizi và Đích Lép là những content creator nổi tiếng trên mạng xã hội và mối quan hệ 10 năm của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Có câu tục ngữ như sau, "opposites attract", Tizi và Đích Lép có một câu chuyện tình như thế. Ban đầu, lợi ích và sự ưu tiên của họ đối với nửa kia không align chút nào.

Hành trình 10 năm và cái kết ngọt ngào của cặp đôi Tizi - Đích Lép
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Tizi và Đích Lép là những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội và mối quan hệ 10 năm của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Có câu tục ngữ như sau, "trái dấu hút nhau", Tizi và Đích Lép có một câu chuyện tình như thế. Ban đầu, lợi ích và sự ưu tiên của họ đối với nửa kia không phù hợp chút nào. Có vẻ như kỳ lạ, số phận đã đưa họ đến với nhau và họ đã tạo ra một mối quan hệ lâu dài. Họ đã chia sẻ nhiều thăng trầm cùng nhau và trở thành những người sáng tạo nội dung nổi tiếng trong thế hệ trẻ trên internet.

Tizi and Đích Lép are famous content creators on social media, and their 10-year relationship has attracted a lot of attention. As the saying goes, "opposites attract", Tizi and Đích Lép have a love story just like that. In the beginning, their interests and preferences in partners did not align at all. Peculiar as it may seem, fate brought them together, and they created a long-lasting relationship. They shared many ups and downs together and became popular content creators among the young generation on the internet.

nhà sáng tạo nội dung

noun. content creator
[ ˈkɑːntent kriˈeɪtər ]

Người tạo tài liệu giải trí hoặc giáo dục để thể hiện thông qua bất kỳ phương tiện hoặc kênh nào.

Ví dụ:

Tizi và Đích Lép là những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội và mối quan hệ 10 năm của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
= Tizi and Đích Lép are famous content creators on social media, and their 10-year relationship has attracted a lot of attention.

trái dấu hút nhau

phrase. opposites attract
[ ˈɑːpəzɪtz əˈtrækt ]

Diễn tả những người rất khác nhau thường bị thu hút bởi nhau.

Ví dụ:

Có câu tục ngữ như sau, "trái dấu hút nhau", Tizi và Đích Lép có một câu chuyện tình như thế.
= As the saying goes, "opposites attract", Tizi and Đích Lép have a love story just like that.

phù hợp

verb. align
[ əˈlaɪn ]

Đồng ý hoặc ủng hộ một người, nhóm, tổ chức hoặc quan điểm khác.

Ví dụ:

Ban đầu, lợi ích và sự ưu tiên của họ đối với nửa kia không phù hợp chút nào.
= In the beginning, their interests and preferences in partners did not align at all.

lâu dài

adjective. long-lasting
[ ˌlɔːŋ ˈlæstɪŋ ]

Tiếp diễn trong một thời gian dài.

Ví dụ:

Có vẻ như kỳ lạ, số phận đã đưa họ đến với nhau và họ đã tạo ra một mối quan hệ lâu dài.
= Peculiar as it may seem, fate brought them together, and they created a long-lasting relationship.

thăng trầm

noun. ups and downs
[ ʌps ənd daʊnz ]

Một hỗn hợp của những điều tốt và xấu xảy ra.

Ví dụ:

Họ đã chia sẻ nhiều thăng trầm cùng nhau và trở thành những người sáng tạo nội dung nổi tiếng trong thế hệ trẻ trên internet.
= They shared many ups and downs together and became popular content creators among the young generation on the internet.

hot-couple-tizi-dich-lep-cau-hon-thanh-cong-giu-dung-loi-hua-9-nam-yeu-nhau-10-nam-cuoi-362-6214729

Nhân dịp dọn về ở chung, Tizi và Đích Lép đã chia sẻ câu chuyện tình yêu dễ thương của mình. Trước khi họ yêu nhau, Tizi nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với một chàng trai bằng tuổi mình vì họ quá thiếu chín chắn. Trong khi đó, Đích Lép cho rằng những cô gái ở độ tuổi của anh chán ngắt và không thể khơi dậy bất kỳ tia lửa nào trong anh. Bất kể những giả định trước đó, cặp đôi đã ở bên nhau được 10 năm. Họ sát cánh bên nhau, không chỉ trong tình yêu mà còn trong việc xây dựng sự nghiệp và thương hiệu thịnh vượng.

On the occasion of moving in, Tizi and Đích Lép shared their cute love story. Before they fell in love, Tizi thought she would never date a guy her age because they were too immature. Meanwhile, Đích Lép believed that girls his age are dull and can't ignite any spark in him. Regardless of the previous suppositions, the couple has been together for 10 years. They stood by each other's side, not only in love but also in building a prosperous career and brand.

dọn về ở chung

phrasal verb. move in
[ muv ɪn ]

Đi đến một nơi khác và bắt đầu sống hoặc làm việc ở đó.

Ví dụ:

Nhân dịp dọn về ở chung, Tizi và Đích Lép đã chia sẻ câu chuyện tình yêu dễ thương của mình.
= On the occasion of moving in, Tizi and Đích Lép shared their cute love story.

thiếu chín chắn

adjective. immature
[ ˌɪməˈtʃʊr ]

Không cư xử một cách bình tĩnh và khôn ngoan như mọi người mong đợi từ một người ở độ tuổi của bạn.

Ví dụ:

Trước khi họ yêu nhau, Tizi nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với một chàng trai bằng tuổi mình vì họ quá thiếu chín chắn.
= Before they fell in love, Tizi thought she would never date a guy her age because they were too immature.

chán ngắt

adjective. dull
[ dʌl ]

Không thú vị hoặc tạo hứng thú trong bất kỳ cách nào.

Ví dụ:

Trong khi đó, Đích Lép cho rằng những cô gái ở độ tuổi của anh chán ngắt và không thể khơi dậy bất kỳ tia lửa nào trong anh.
= Meanwhile, Đích Lép believed that girls his age are dull and can't ignite any spark in him.

giả định

noun. supposition
[ ˌsʌpəˈzɪʃn ]

Thực tế là tin điều gì đó là đúng mà không cần bất kỳ bằng chứng nào hoặc điều gì đó mà bạn tin là đúng mà không cần bất kỳ bằng chứng nào.

Ví dụ:

Bất kể những giả định trước đó, cặp đôi đã ở bên nhau được 10 năm.
= Regardless of the previous suppositions, the couple has been together for 10 years.

thịnh vượng

adjective. prosperous
[ ˈprɑːspərəs ]

Thành công, thường là do nhận được nhiều tiền.

Ví dụ:

Họ sát cánh bên nhau, không chỉ trong tình yêu mà còn trong việc xây dựng sự nghiệp và thương hiệu thịnh vượng.
= They stood by each other's side, not only in love but also in building a prosperous career and brand.

photo-6-1682003975155715435049.jpg

Tizi và Đích Lép là một cặp đôi trẻ, cả hai đều nổi tiếng với kênh YouTube Tizi Đích Lép với hơn 303.000 người theo dõi. Tuy nhiên, cặp đôi này nổi tiếng không chỉ bởi tình yêu mà còn là cộng đồng giúp tư vấn và giải đáp các thắc mắc về giới tính, tình cảm của các bạn trẻ. Hiểu được thắc mắc của hàng ngàn cặp đôi khác, họ bắt đầu tạo ra những nội dung liên quan đến tình yêu và giáo dục giới tính. Tizi Đích Lép đã trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các bạn trẻ giải quyết vấn đề trong chuyện tình cảm. Trên thực tế, cặp đôi này được yêu mến nhờ sự trung thực và tận tụy trong việc kết nối về mặt cảm xúc với những người trẻ tuổi.

Tizi and Đích Lép are a young couple who are both famous for their YouTube channel, Tizi Đích Lép, with more than 303,000 subscribers. However, the couple is famous not only for their love but also for their community, which helps advise and answer the sexual and emotional questions of young people. Understanding the questions of thousands of other couples, they began to create content related to love and sex education. Tizi Đích Lép has become a great source of inspiration for young people to solve their problems in romantic relationships. In fact, the couple is adored thanks to their honesty and dedication to emotionally connect with young people.

người theo dõi

noun. subscriber
[ səbˈskraɪbər ]

Người đăng ký một sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức.

Ví dụ:

Tizi và Đích Lép là một cặp đôi trẻ, cả hai đều nổi tiếng với kênh YouTube Tizi Đích Lép với hơn 303.000 người theo dõi.
= Tizi and Đích Lép are a young couple who are both famous for their YouTube channel, Tizi Đích Lép, with more than 303,000 subscribers.

tư vấn

noun. advise
[ ədˈvaɪz ]

Đưa cho ai đó lời khuyên.

Ví dụ:

Tuy nhiên, cặp đôi này nổi tiếng không chỉ bởi tình yêu mà còn là cộng đồng giúp tư vấn và giải đáp các thắc mắc về giới tính, tình cảm của các bạn trẻ.
= However, the couple is famous not only for their love but also for their community, which helps advise and answer the sexual and emotional questions of young people.

giáo dục giới tính

noun. sex education
[ sɛks ˌɛʤəˈkeɪʃən ]

Bài học ở trường về sinh sản hữu tính và cảm xúc tình dục.

Ví dụ:

Hiểu được thắc mắc của hàng ngàn cặp đôi khác, họ bắt đầu tạo ra những nội dung liên quan đến tình yêu và giáo dục giới tính.
= Understanding the questions of thousands of other couples, they began to create content related to love and sex education.

cảm hứng

noun. inspiration
[ ˌɪnspəˈreɪʃn ]

Ai đó hoặc cái gì đó cung cấp cho bạn ý tưởng để làm điều gì đó.

Ví dụ:

Tizi Đích Lép đã trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các bạn trẻ giải quyết vấn đề trong chuyện tình cảm.
= Tizi Đích Lép has become a great source of inspiration for young people to solve their problems in romantic relationships.

(sự) tận tuỵ

noun. dedication
[ ˌdedɪˈkeɪʃn ]

Sẵn sàng dành nhiều thời gian và sức lực cho một việc gì đó vì nó quan trọng.

Ví dụ:

Trên thực tế, cặp đôi này được yêu mến nhờ sự trung thực và tận tụy trong việc kết nối về mặt cảm xúc với những người trẻ tuổi.
= In fact, the couple is adored thanks to their honesty and dedication to emotionally connect with young people.

photo-9-16821394426512124572689.jpg

Năm 2022, nhiều người bất ngờ khi hay tin Đích Lép cầu hôn cầu hôn thành công Tizi. Thông tin này nhanh chóng nhận được hơn 64.000 lượt thích và hàng nghìn lượt chúc mừng. Cặp đôi chia sẻ rằng dù có cãi vã dữ dội nhưng họ luôn lắng nghe nhau để giải quyết những bất đồng.

In 2022, many people were surprised to hear that Dich Lep had successfully proposed to Tizi. This news quickly received more than 64,000 likes and thousands of congratulations. The couple shared that despite having intense quarrels, they always listen to each other to resolve their differences.

cầu hôn

noun. propose
[ prəˈpəʊz ]

Hỏi ai đó cưới bạn.

Ví dụ:

Năm 2022, nhiều người bất ngờ khi hay tin Đích Lép cầu hôn cầu hôn thành công Tizi.
= In 2022, many people were surprised to hear that Dich Lep had successfully proposed to Tizi.

chúc mừng

noun. congratulation
[ kənˌɡrætʃəˈleɪʃn ]

Hành động chúc mừng ai đó.

Ví dụ:

Thông tin này nhanh chóng nhận được hơn 64.000 lượt thích và hàng nghìn lượt chúc mừng.
= This news quickly received more than 64,000 likes and thousands of congratulations.

cãi vã

noun. quarrel
[ ˈkwɑːrəl ]

Một sự bất đồng giận dữ giữa hai hoặc nhiều người hoặc nhóm.

Ví dụ:

Cặp đôi chia sẻ rằng dù có cãi vã dữ dội nhưng họ luôn lắng nghe nhau để giải quyết những bất đồng.
= The couple shared that despite having intense quarrels, they always listen to each other to resolve their differences.


Hành trình 10 năm và cái kết ngọt ngào của cặp đôi Tizi - Đích Lép

Tizi và Đích Lép là những content creator nổi tiếng trên mạng xã hội và mối quan hệ 10 năm của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Có câu tục ngữ như sau, "opposites attract", Tizi và Đích Lép có một câu chuyện tình như thế. Ban đầu, lợi ích và sự ưu tiên của họ đối với nửa kia không align chút nào. Có vẻ như kỳ lạ, số phận đã đưa họ đến với nhau và họ đã tạo ra một mối quan hệ long-lasting. Họ đã chia sẻ nhiều ups and downs cùng nhau và trở thành những người sáng tạo nội dung nổi tiếng trong thế hệ trẻ trên internet.

Nhân dịp move in, Tizi và Đích Lép đã chia sẻ câu chuyện tình yêu dễ thương của mình. Trước khi họ yêu nhau, Tizi nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với một chàng trai bằng tuổi mình vì họ quá immature. Trong khi đó, Đích Lép cho rằng những cô gái ở độ tuổi của anh dull và không thể khơi dậy bất kỳ tia lửa nào trong anh. Bất kể những supposition trước đó, cặp đôi đã ở bên nhau được 10 năm. Họ sát cánh bên nhau, không chỉ trong tình yêu mà còn trong việc xây dựng sự nghiệp và thương hiệu prosperous.

Tizi và Đích Lép là một cặp đôi trẻ, cả hai đều nổi tiếng với kênh YouTube Tizi Đích Lép với hơn 303.000 subscriber. Tuy nhiên, cặp đôi này nổi tiếng không chỉ bởi tình yêu mà còn là cộng đồng giúp advise và giải đáp các thắc mắc về giới tính, tình cảm của các bạn trẻ. Hiểu được thắc mắc của hàng ngàn cặp đôi khác, họ bắt đầu tạo ra những nội dung liên quan đến tình yêu và sex education Tizi Đích Lép đã trở thành nguồn inspiration tuyệt vời cho các bạn trẻ giải quyết vấn đề trong chuyện tình cảm. Trên thực tế, cặp đôi này được yêu mến nhờ sự trung thực và dedication trong việc kết nối về mặt cảm xúc với những người trẻ tuổi.

Năm 2022, nhiều người bất ngờ khi hay tin Đích Lép cầu hôn propose thành công Tizi. Thông tin này nhanh chóng nhận được hơn 64.000 lượt thích và hàng nghìn lượt congratulation. Cặp đôi chia sẻ rằng dù có quarrel dữ dội nhưng họ luôn lắng nghe nhau để giải quyết những bất đồng.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis