Các lễ hội tết Nguyên đán ở các quốc gia

Thời điểm bắt đầu năm mới thường diễn ra muộn hơn vài tuần ở các quốc gia theo lunisolar calendar. Với Tết Nguyên Đán bắt đầu từ ngày 22 tháng Giêng năm 2023, mỗi quốc gia Châu Á lại có những custom riêng.

Các lễ hội tết Nguyên đán ở các quốc gia
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Thời điểm bắt đầu năm mới thường diễn ra muộn hơn vài tuần ở các quốc gia theo lịch âm dương. Với Tết Nguyên Đán bắt đầu từ ngày 22 tháng Giêng năm 2023, mỗi quốc gia Châu Á lại có những phong tục riêng.

The start of the new year often occurs a few weeks later in nations that follow a lunisolar calendar. With the Lunar New Year beginning on January 22nd of 2023, each Asian country has their own customs.

lịch âm dương

noun. lunisolar calendar
[ ˌlü-ni-ˈsō-lər ˈkæləndər ]

Lịch mà ngày tháng của lịch chỉ ra cả pha Mặt Trăng và thời gian của năm Mặt Trời.

Ví dụ:

Thời điểm bắt đầu năm mới thường diễn ra muộn hơn vài tuần ở các quốc gia theo lịch âm dương.
= The start of the new year often occurs a few weeks later in nations that follow a lunisolar calendar.

phong tục

noun. custom
[ ˈkʌstəm ]

Thói quen đã có từ lâu đời, đã ăn sâu vào đời sống xã hội.

Ví dụ:

Với Tết Nguyên Đán bắt đầu từ ngày 22 tháng Giêng năm 2023, mỗi quốc gia Châu Á lại có những phong tục riêng.
= With the Lunar New Year beginning on January 22nd of 2023, each Asian country has their own customs.

le-hoi-den-long-han-quoc
Tại Thượng Hải, Lễ hội đèn lồng vườn Yuyuan là một trong những sự kiện Tết Nguyên đán được mong chờ nhất. Đây là thời điểm tuyệt vời để người dân Thượng Hải có một buổi họp mặt gia đình trong khi tận hưởng sự kiện kỳ diệu. Những chiếc đèn lồng với hình ảnh và màu sắc khác nhau mang đến những thông điệp tích cực cho người xem. Lễ hội năm nay có chủ đề là tác phẩm nổi tiếng trong thần thoại Trung Quốc, Shan Hai Jing.

In Shanghai, the Yuyuan Garden Lantern Show is one of the most highly anticipated Lunar New Year spectacles. It's a wonderful time for Shanghai locals to have a family gathering while enjoying the magical event. The lanterns with different images and colors offer positive messages for spectators. This year's festival features a well-known work of Chinese mythology, Shan Hai Jing, as its theme

mong chờ

verb. anticipate
[ ænˈtɪsəˌpeɪt ]

Chờ với nhiều hi vọng thế nào cũng sẽ xảy ra.

Ví dụ:

Tại Thượng Hải, Lễ hội đèn lồng vườn Yuyuan là một trong những sự kiện Tết Nguyên đán được mong chờ nhất.
= In Shanghai, the Yuyuan Garden Lantern Show is one of the most highly anticipated Lunar New Year spectacles.

buổi họp mặt gia đình

noun. family gathering
[ ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ ]

Gia đình họp nhau lại một nơi để gặp gỡ thân mật.

Ví dụ:

Đây là thời điểm tuyệt vời để người dân Thượng Hải có một buổi họp mặt gia đình trong khi tận hưởng sự kiện kỳ diệu.
= It's a wonderful time for Shanghai locals to have a family gathering while enjoying the magical event.

đèn lồng

noun. lantern
[ ˈlæntərn ]

Đèn có khung bọc ngoài như một cái lồng.

Ví dụ:

Những chiếc đèn lồng với hình ảnh và màu sắc khác nhau mang đến những thông điệp tích cực cho người xem.
= The lanterns with different images and colors offer positive messages for spectators.

thần thoại

noun. mythology
[ məˈθɑləʤi ]

Truyện kể dân gian về các vị thần hoặc các nhân vật anh hùng đã được thần thánh hoá.

Ví dụ:

Lễ hội năm nay có chủ đề là tác phẩm nổi tiếng trong thần thoại Trung Quốc, Shan Hai Jing.
= This year's festival features a well-known work of Chinese mythology, Shan Hai Jing, as its theme

----------_--_2
Đối với người Hàn Quốc, họ tổ chức lễ Seollal (Tết Nguyên đán của Hàn Quốc), một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất ở Hàn Quốc. Người Hàn Quốc sẽ có những buổi sum họp gia đình và thực hiện các nghi lễ truyền thống trong thời gian này. Một trong những phong tục thiết yếu là Sebae - hành động tỏ lòng kính trọng với người lớn tuổi. Sau đó, những người lớn tuổi thường sẽ thưởng cho những người nhỏ tuổi hơn tiền lì xì, còn được gọi là sebaetdon.

For Koreans, they celebrate Seollal (Korean Lunar New Year), one of the most important traditional holidays in Korea. Koreans will have family reunions and perform traditional rituals during this period. One of the essential customs is Sebae - the act of paying respect to the elders. After that, the elders will usually reward the youngsters with lucky money, also known as sebaetdon.

ngày lễ truyền thống

noun. traditional holiday
[ trəˈdɪʃənəl ˈhɑlɪˌdeɪ ]

Ngày để người ta sinh hoạt văn hoá đặc sắc phản ánh đời sống tâm linh của mỗi dân tộc.

Ví dụ:

Đối với người Hàn Quốc, họ tổ chức lễ Seollal (Tết Nguyên đán của Hàn Quốc), một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất ở Hàn Quốc.
= For Koreans, they celebrate Seollal (Korean Lunar New Year), one of the most important traditional holidays in Korea.

nghi lễ

noun. ritual
[ ˈrɪʧuəl ]

Nghi thức và trình tự tiến hành của một cuộc lễ.

Ví dụ:

Người Hàn Quốc sẽ có những buổi sum họp gia đình và thực hiện các nghi lễ truyền thống trong thời gian này.
= Koreans will have family reunions and perform traditional rituals during this period.

tỏ lòng kính trọng (với ai đó)

phrase. pay respect to someone
[ peɪ rɪˈspɛkt tə ˈsʌmˌwʌn ]

Coi trọng, do thừa nhận có giá trị cao.

Ví dụ:

Một trong những phong tục thiết yếu là Sebae - hành động tỏ lòng kính trọng với người lớn tuổi.
= One of the essential customs is Sebae - the act of paying respect to the elders.

tiền lì xì

noun. lucky money
[ ˈlʌki ˈmʌni ]

Tiền đem lại cái may mắn, điều lành, điều tốt cho trẻ em dịp đầu năm.

Ví dụ:

Sau đó, những người lớn tuổi thường sẽ thưởng cho những người nhỏ tuổi hơn tiền lì xì, còn được gọi là sebaetdon.
= After that, the elders will usually reward the youngsters with lucky money, also known as sebaetdon.

ban-phao-hoa_2712004700
Ở Việt Nam, trình diễn bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm được coi là một trong những thương hiệu của Tết Nguyên đán. Trước khi màn bắn pháo hoa diễn ra thường sẽ có lễ hội âm nhạc đếm ngược. Nhiều người đã rất hân hoan khi sự kiện này bị hủy bỏ vào năm ngoái. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc một năm cũ, bước tiếp sang năm mới với nhiều hy vọng.

In Vietnam, firework displays in Hoan Kiem lake are considered as one of Lunar New Year's trademarks. Before the firework display takes place, there will usually be a countdown music festival. Many people were full of the joys of spring as the event was canceled last year. This event marks the end of an old year, moving on to the new year with high hopes.

trình diễn bắn pháo hoa

noun. firework display
[ ˈfaɪrˌwɜrk dɪˈspleɪ ]

Màn trình diễn bắn pháo lên thì nổ trên không tạo thành những chùm tia sáng màu sắc rực rỡ.

Ví dụ:

Ở Việt Nam, trình diễn bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm được coi là một trong những thương hiệu của Tết Nguyên đán.
= In Vietnam, firework displays in Hoan Kiem lake are considered as one of Lunar New Year's trademarks.

lễ hội âm nhạc

noun. music festival
[ ˈmjuzɪk ˈfɛstəvəl ]

Sự kiện cộng đồng nhằm hướng tới các màn biểu diễn ca hát và chơi nhạc cụ trực tiếp.

Ví dụ:

Trước khi màn bắn pháo hoa diễn ra thường sẽ có lễ hội âm nhạc đếm ngược.
= Before the firework display takes place, there will usually be a countdown music festival.

rất hân hoan

idiom. full of the joys of spring
[ fʊl əv ðə ʤɔɪz əv sprɪŋ ]

Vui mừng, biểu lộ rõ trên nét mặt, cử chỉ.

Ví dụ:

Nhiều người đã rất hân hoan khi sự kiện này bị hủy bỏ vào năm ngoái.
= Many people were full of the joys of spring as the event was canceled last year.

bước tiếp

verb. move on
[ muv ɑn ]

Sẵn sàng tinh thần để thay đổi hiện tại, hướng tới tương lai.

Ví dụ:

Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc một năm cũ, bước tiếp sang năm mới với nhiều hy vọng.
= This event marks the end of an old year, moving on to the new year with high hopes.

Chingay-2020_02
Người dân Singapore hào hứng chào mừng năm 2023 với cuộc diễu hành Chingay. Cuộc diễu hành này có những màn trình diễn tràn đầy năng lượng và những chiếc xe diễu hành đầy màu sắc. Đây là sự kiện thể hiện di sản đa văn hóa của Singapore bên cạnh Tết Nguyên Đán. Ngoài cuộc diễu hành, sẽ có một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt do các trường học và tổ chức thực hiện.

Singaporeans are excited to celebrate 2023 with the Chingay parade. This parade has energetic performances and colorful floats. It is the event expressing Singapore's multicultural heritage alongside Chinese New Year. Besides the parade, there will be an art installation made by schools and institutions.

cuộc diễu hành

noun. parade
[ pəˈreɪd ]

Đi thành hàng ngũ diễu qua trước lễ đài hoặc trên đường phố.

Ví dụ:

Người dân Singapore hào hứng chào mừng năm 2023 với cuộc diễu hành Chingay.
= Singaporeans are excited to celebrate 2023 with the Chingay parade.

xe diễu hành

noun. float
[ floʊt ]

Xe rước đi cùng hàng ngũ diễn trên đường phố.

Ví dụ:

Cuộc diễu hành này có những màn trình diễn tràn đầy năng lượng và những chiếc xe diễu hành đầy màu sắc.
= This parade has energetic performances and colorful floats.

đa văn hoá

adjective. multicultural
[ ˌmʌltiˈkʌlʧərəl ]

Chất lượng của các nền văn hóa đa dạng.

Ví dụ:

Đây là sự kiện thể hiện di sản đa văn hóa của Singapore bên cạnh Tết Nguyên Đán.
= It is the event expressing Singapore's multicultural heritage alongside Chinese New Year.

tác phẩm nghệ thuật sắp đặt

noun. art installation
[ ɑrt ˌɪnstəˈleɪʃən ]

Các tác phẩm ba chiều thường dành riêng cho địa điểm và được thiết kế để thay đổi nhận thức về một không gian.

Ví dụ:

Ngoài cuộc diễu hành, sẽ có một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt do các trường học và tổ chức thực hiện.
= Besides the parade, there will be an art installation made by schools and institutions.


Các lễ hội tết Nguyên đán ở các quốc gia

Thời điểm bắt đầu năm mới thường diễn ra muộn hơn vài tuần ở các quốc gia theo lunisolar calendar. Với Tết Nguyên Đán bắt đầu từ ngày 22 tháng Giêng năm 2023, mỗi quốc gia Châu Á lại có những custom riêng.

Tại Thượng Hải, Lễ hội đèn lồng vườn Yuyuan là một trong những sự kiện Tết Nguyên đán được anticipate nhất. Đây là thời điểm tuyệt vời để người dân Thượng Hải có một family gathering trong khi tận hưởng sự kiện kỳ diệu. Những chiếc lantern với hình ảnh và màu sắc khác nhau mang đến những thông điệp tích cực cho người xem. Lễ hội năm nay có chủ đề là tác phẩm nổi tiếng trong mythology Trung Quốc, Shan Hai Jing.

Đối với người Hàn Quốc, họ tổ chức lễ Seollal (Tết Nguyên đán của Hàn Quốc), một trong những traditional holiday quan trọng nhất ở Hàn Quốc. Người Hàn Quốc sẽ có những buổi sum họp gia đình và thực hiện các ritual truyền thống trong thời gian này. Một trong những phong tục thiết yếu là Sebae - hành động pay respect to người lớn tuổi. Sau đó, những người lớn tuổi thường sẽ thưởng cho những người nhỏ tuổi hơn lucky money, còn được gọi là sebaetdon.

Ở Việt Nam, firework display ở hồ Hoàn Kiếm được coi là một trong những thương hiệu của Tết Nguyên đán. Trước khi màn bắn pháo hoa diễn ra thường sẽ có music festival đếm ngược. Nhiều người đã full of the joys of spring khi sự kiện này bị hủy bỏ vào năm ngoái. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc một năm cũ, move on sang năm mới với nhiều hy vọng.

Người dân Singapore hào hứng chào mừng năm 2023 với parade Chingay. Cuộc diễu hành này có những màn trình diễn tràn đầy năng lượng và những chiếc float đầy màu sắc. Đây là sự kiện thể hiện di sản multicultural của Singapore bên cạnh Tết Nguyên Đán. Ngoài cuộc diễu hành, sẽ có một art installation do các trường học và tổ chức thực hiện.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis