10 năm của Liên Minh Huyền Thoại và Garena

Cuối cùng cũng đến hồi kết: Garena và Liên Minh Huyền Thoại đã go separate ways sau 10 năm. Dù đã được dự đoán trước thông tin này nhưng nhiều game thủ đã bày tỏ contriteness. Garena là game publisher Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam.

10 năm của Liên Minh Huyền Thoại và Garena
💡
Click vào từng thẻ từ vựng trong bài để xem chi tiết

Cuối cùng cũng đến hồi kết: Garena và Liên Minh Huyền Thoại đã đường ai nấy đi sau 10 năm. Dù đã được dự đoán trước thông tin này nhưng nhiều game thủ đã bày tỏ sự tiếc nuối. Garena là nhà phát hành game Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Liên Minh Huyền Thoại từ đó đã khẳng định vị trí của mình trong lòng game thủ Việt Nam như một di sản không thể thay thế. Trong 10 năm qua, Liên Minh Huyền Thoại cũng đã mang lại nhiều cột mốc cho Esports Việt Nam.

It's finally over: Garena and League of Legends have gone separate ways after 10 years. Even though this news has been anticipated, many gamers have expressed their contriteness. Garena is the game publisher of League of Legends in Vietnam. League of Legends has since cemented its position in Vietnamese gamers' hearts as an irreplaceable legacy. During these 10 years, League of Legends also brought about many milestones for Vietnam Esports.

đường ai nấy đi

idiom. go separate ways
[ ɡoʊ ˈsɛprət weɪz ]

Mỗi người một hướng, không liên quan đến nhau nữa.

Ví dụ:

Cuối cùng cũng đến hồi kết: Garena và Liên Minh Huyền Thoại đã đường ai nấy đi sau 10 năm.
= It's finally over: Garena and League of Legends have gone separate ways after 10 years.

sự tiếc nuối

noun. contriteness
[ kənˈtraɪtnəs ]

Tiếc và ngậm ngùi trước những cái tốt đẹp đã qua đi.

Ví dụ:

Dù đã được dự đoán trước thông tin này nhưng nhiều game thủ đã bày tỏ sự tiếc nuối.
= Even though this news has been anticipated, many gamers have expressed their contriteness.

nhà phát hành game

noun. game publisher
[ ɡeɪm ˈpʌblɪʃər ]

Nơi sản xuất, bán hoặc phân phối game.

Ví dụ:

Garena là nhà phát hành game Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam.
= Garena is the game publisher of League of Legends in Vietnam.

di sản

noun. legacy
[ ˈlɛɡəsi ]

Tài sản tinh thần hoặc tài sản vật chất do lịch sử để lại hoặc do thiên nhiên tạo ra.

Ví dụ:

Liên Minh Huyền Thoại từ đó đã khẳng định vị trí của mình trong lòng game thủ Việt Nam như một di sản không thể thay thế.
= League of Legends has since cemented its position in Vietnamese gamers' hearts as an irreplaceable legacy.

mang lại

verb. bring about
[ brɪŋ əˈbaʊt ]

Tạo ra và đưa đến.

Ví dụ:

Trong 10 năm qua, Liên Minh Huyền Thoại cũng đã mang lại nhiều cột mốc cho Esports Việt Nam.
= During these 10 years, League of Legends also brought about many milestones for Vietnam Esports.

anh-minh-hoa-3-1516540826860
Game thủ Việt Nam có cơ hội tham gia nhiều giải đấu Esports. Khán giả Việt Nam vui mừng khôn xiết khi chứng kiến các game thủ so tài với các đối thủ quốc tế. Năm 2022, các game thủ của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã giành Huy Chương Vàng SEA Games 31, xứng đáng được khen gợi. Liên Minh Huyền Thoại sẽ chính thức chuyển giao cho nhà phát hành mới vào năm 2023, chuẩn bị cho những thay đổi trong vận hành game. Nhiều game thủ hy vọng rằng nhà phát hành mới này có thể thỏa mãn được kỳ vọng của họ.

Vietnamese gamers had the chance to participate in many Esports tournaments. Vietnamese audiences were overjoyed to witness gamers competing with international rivals. In 2022, gamers of the Vietnamese League of Legends team won the Gold Medal in the 31st SEA Games, deserving a pat on the back. League of Legends will formally transfer to a new publisher in 2023, preparing for changes in game operation. Many gamers hope that this new publisher can live up to their expectations.

giải đấu

noun. tournament
[ ˈtʊrnəmənt ]

Cuộc thi có ít nhất ba đối thủ tham gia, tất cả đều tham gia vào một môn thể thao hoặc trò chơi.

Ví dụ:

Game thủ Việt Nam có cơ hội tham gia nhiều giải đấu Esports.
= Vietnamese gamers had the chance to participate in many Esports tournaments.

so tài với

verb. compete with
[ kəmˈpit wɪð ]

Thi đấu, ganh đua với ai đó về tài năng.

Ví dụ:

Khán giả Việt Nam vui mừng khôn xiết khi chứng kiến các game thủ so tài với các đối thủ quốc tế.
= Vietnamese audiences were overjoyed to witness gamers competing with international rivals.

được khen gợi

idiom. a pat on the back
[ ə pæt ɑn ðə bæk ]

Nói lên sự đánh giá tốt với ý vừa lòng.

Ví dụ:

Năm 2022, các game thủ của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã giành Huy Chương Vàng SEA Games 31, xứng đáng được khen gợi.
= In 2022, gamers of the Vietnamese League of Legends team won the Gold Medal in the 31st SEA Games, deserving a pat on the back.

vận hành game

noun. game operation
[ ɡeɪm ˌɑpəˈreɪʃən ]

Những hoạt động, làm việc, duy trì dữ liệu game.

Ví dụ:

Liên Minh Huyền Thoại sẽ chính thức chuyển giao cho nhà phát hành mới vào năm 2023, chuẩn bị cho những thay đổi trong vận hành game.
= League of Legends will formally transfer to a new publisher in 2023, preparing for changes in game operation.

thoả mãn được kỳ vọng của ai đó

phrase. live up to someone’s expectation
[ lɪv ʌp tə ˈsʌmˌwʌnz ˌɛkspɛkˈteɪʃən ]

Hoàn toàn khiến ai đó bằng lòng với những cái mình làm được.

Ví dụ:

Nhiều game thủ hy vọng rằng nhà phát hành mới này có thể thỏa mãn được kỳ vọng của họ.
= Many gamers hope that this new publisher can live up to their expectations.

1-1640237294-3
Về thể thao điện tử, Liên Minh Huyền Thoại nổi bật trong số nhiều trò chơi điện tử. Sự nổi tiếng, sự cạnh tranh và thời gian chơi gần như vô tận đều hiện hữu trong Liên Minh Huyền Thoại. Các trò chơi cạnh tranh ngày nay thường kết hợp các yếu tố từ cấu trúc và thể thức của Liên minh huyền thoại. Một lý do chính khiến Liên Minh Huyền Thoại thành công là khả năng truy cập của nó.

In terms of esports, League of Legends stands out in a variety of video games. Popularity, rivalry, and nearly infinite playtime are all present in League of Legends. Today's competitive games frequently incorporate elements from League of Legends structure and format. One major reason that League of Legends became a success is its accessibility.

nổi bật

verb. stand out
[ stænd aʊt ]

Nổi lên rất rõ giữa những cái khác, khiến dễ dàng nhận thấy ngay.

Ví dụ:

Về thể thao điện tử, Liên Minh Huyền Thoại nổi bật trong số nhiều trò chơi điện tử.
= In terms of esports, League of Legends stands out in a variety of video games.

sự cạnh tranh

noun. rivalry
[ ˈraɪvəlri ]

Sự tranh đua nhau để giành lấy lợi ích về phía mình.

Ví dụ:

Sự nổi tiếng, sự cạnh tranh và thời gian chơi gần như vô tận đều hiện hữu trong Liên Minh Huyền Thoại.
= Popularity, rivalry, and nearly infinite playtime are all present in League of Legends.

kết hợp

verb. incorporate
[ ɪnˈkɔrpəˌreɪt ]

Gắn với nhau để bổ sung, hỗ trợ cho nhau.

Ví dụ:

Các trò chơi cạnh tranh ngày nay thường kết hợp các yếu tố từ cấu trúc và thể thức của Liên Minh Huyền Thoại.
= Today's competitive games frequently incorporate elements from League of Legends structure and format.

khả năng truy cập

noun. accessibility
[ ˌæksɛsəˈbɪlɪti ]

Khả năng của một người nào đó trong việc tiếp cận với điều gì đó.

Ví dụ:

Một lý do chính khiến Liên Minh Huyền Thoại thành công là khả năng truy cập của nó.
= One major reason that League of Legends became a success is its accessibility.

lien-minh-huyen-thoai-bo-khung-chat01-1429
Ngoài ra, trò chơi miễn phí này chỉ kiếm tiền thông qua mua hàng trong ứng dụng, tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho game thủ. Liên Minh Huyền Thoại là một môn thể thao điện tử tuyệt vời vì nó đòi hỏi chiến lược và tinh thần đồng đội. Liên Minh Huyền Thoại thậm chí còn có sự tài trợ cho các tài năng Esports trên toàn thế giới. Ngày nay, Liên Minh Huyền Thoại vẫn là một trong những trò chơi giải trí thú vị nhất dành cho mọi người.

In addition, this free-to-play game monetizes only through in-app purchases, creating more options for gamers. League of Legends is great esports because it demands strategy and teamwork. League of Legends even has sponsorships for Esports talents worldwide. Nowadays, League of Legends remains one of the most entertaining games for everyone.

miễn phí

adjective. free-to-play
[ fri-tu-pleɪ ]

Được cho phép sử dụng một công cụ hoặc tài liệu mà không phải trả một khoản phí tuơng ứng.

Ví dụ:

Ngoài ra, trò chơi miễn phí này chỉ kiếm tiền thông qua mua hàng trong ứng dụng, tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho game thủ.
= In addition, this free-to-play game monetizes only through in-app purchases, creating more options for gamers.

tinh thần đồng đội

noun. teamwork
[ ˈtimˌwɜrk ]

Mọi người có chung một mục đích, từng cá nhân trong đội ngũ luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.

Ví dụ:

Liên Minh Huyền Thoại là một môn thể thao điện tử tuyệt vời vì nó đòi hỏi chiến lược và tinh thần đồng đội.
= League of Legends is great esports because it demands strategy and teamwork.

(sự) tài trợ

noun. sponsorship
[ ˈspɑnsərˌʃɪp ]

Sự giúp đỡ về mặt tài chính.

Ví dụ:

Liên Minh Huyền Thoại thậm chí còn có tài trợ cho các tài năng Esports trên toàn thế giới.
= League of Legends even has sponsorships for Esports talents worldwide.

thú vị

adjective. entertaining
[ ˌɛntərˈteɪnɪŋ ]

Có tác dụng tạo nên sự hứng thú, vui thích.

Ví dụ:

Ngày nay, Liên Minh Huyền Thoại vẫn là một trong những trò chơi giải trí thú vị nhất dành cho mọi người.
= Nowadays, League of Legends remains one of the most entertaining games for everyone.


10 năm của Liên Minh Huyền Thoại và Garena

Cuối cùng cũng đến hồi kết: Garena và Liên Minh Huyền Thoại đã go separate ways sau 10 năm. Dù đã được dự đoán trước thông tin này nhưng nhiều game thủ đã bày tỏ contriteness. Garena là game publisher Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Liên Minh Huyền Thoại từ đó đã khẳng định vị trí của mình trong lòng game thủ Việt Nam như một legacy không thể thay thế. Trong 10 năm qua, Liên Minh Huyền Thoại cũng đã bring about nhiều cột mốc cho Esports Việt Nam.

Game thủ Việt Nam có cơ hội tham gia nhiều tournaments Esports. Khán giả Việt Nam vui mừng khôn xiết khi chứng kiến các game thủ compete with các đối thủ quốc tế. Năm 2022, các game thủ của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã giành Huy Chương Vàng SEA Games 31, xứng đáng a pat on the back. Liên Minh Huyền Thoại sẽ chính thức chuyển giao cho nhà phát hành mới vào năm 2023, chuẩn bị cho những thay đổi trong game operation. Nhiều game thủ hy vọng rằng nhà phát hành mới này có thể live up to expectation của họ.

Về thể thao điện tử, Liên Minh Huyền Thoại stand out trong số nhiều trò chơi điện tử. Sự nổi tiếng, rivalry và thời gian chơi gần như vô tận đều hiện hữu trong Liên Minh Huyền Thoại. Các trò chơi cạnh tranh ngày nay thường incorporate các yếu tố từ cấu trúc và thể thức của Liên Minh Huyền Thoại. Một lý do chính khiến Liên Minh Huyền Thoại thành công là accessibility của nó.

Ngoài ra, trò chơi free-to-play này chỉ kiếm tiền thông qua mua hàng trong ứng dụng, tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho game thủ. Liên minh huyền thoại là một môn thể thao điện tử tuyệt vời vì nó đòi hỏi chiến lược và teamwork. Liên Minh Huyền Thoại thậm chí còn có sponsorship cho các tài năng Esports trên toàn thế giới. Ngày nay, Liên Minh Huyền Thoại vẫn là một trong những trò chơi giải trí entertaining nhất dành cho mọi người.
💡
Lưu và ôn tập các từ vựng trên trong app của Hana's Lexis