Học cùng Hana

 

Hana's Blog

Buồn ơi là sầu... tập 2! tips vocab Jul 21, 2021

Rất vui là tip ngày hôm qua nhiều bạn đã thấy hữu ích, vì sắc thái từ vựng chắc phải là phần yêu thích nhất của mình trong ngôn ngữ luôn, viết bao nhiêu bài cũng được, nếu mọi người vẫn...

Continue Reading...
Buồn ơi là sầu... từ vựng! tips vocab Jul 21, 2021

Tip ngày hôm nay mình muốn xâu chuỗi một vài sắc thái nỗi buồn để các bạn có hình dung rõ hơn về việc vận dụng hợp lý sắc thái nghĩa từ vựng nhé. Những từ càng gợi tả, càng có sắc...

Continue Reading...
Truyện chêm: Nói tránh né story tips vocab Jul 21, 2021

Khi gặp vấn đề gì có thể mang tính offensive (gây đụng chạm), làm người khác mất lòng (offend someone), nhiều người thường chọn cách dodge (né tránh) như beat around the bush (nói loanh quanh) nè, để giữ cuộc...

Continue Reading...
Truyện chêm: Sống dũng cảm story tips vocab Jul 21, 2021

Yo!! 15 từ ngày hôm nay gồm :D 


vagary :: sự hay thay đổi

exhilarating :: vui vẻ

arduous :: gian khổ

dogmatic :: giáo điều

strut :: đi khệnh khạng

canon :: quy tắc

exchequer :: ngân khố

satellite :: vệ tinh

subsume :: gộp vào

fanaticism :: sự cực đoan

...

Continue Reading...
Truyện chêm: Chàng thủ thư story tips vocab Jul 21, 2021

Yo! 15 từ của truyện hôm nay gồm:


unwitting :: vô tình

curator :: người quản lý

revile :: căm ghét

optional :: không bắt buộc

quibble :: cãi vặt

apex :: đỉnh cao

tenet :: nguyên lý

unearthly :: kỳ dị

exorcise :: trừ tà

relent...

Continue Reading...
Truyện chêm: Cậu bé ốm yếu story tips vocab Jul 21, 2021

Yo! 15 từ của ngày hôm nay gồm:


iota :: một chút

eugenics :: thuyết ưu sinh

entomology :: côn trùng học

delusive :: gây ảo tưởng

constitutional :: về thể chất

matriculate :: nhập học đại học

plenary :: tập thể

indelible :: không thể xoá bỏ

...
Continue Reading...
Truyện chêm: Vương triều tàn bạo story tips vocab Jul 21, 2021

Yo! 15 từ ngày hôm nay gồm:


gambit :: đòn mở đầu

hemorrhage :: chảy máu

incisive :: sắc sảo

perennial :: lâu năm

domineer :: lấn át

matriarch :: người nữ lãnh đạo

tonsure :: cạo đầu

riot :: nổi loạn

befuddle :: làm bối rối

retinue ::...

Continue Reading...
Truyện chêm: Vị luật sư dũng cảm story tips vocab Jul 21, 2021

Yo! 15 từ vựng trong truyện chêm hôm nay gồm:


quizzical :: thích thú

elegy :: thơ bi

flair :: sự độc đáo

gloat :: hả hê

imbroglio :: tình huống hỗn loạn

notable :: đáng kể

propitious :: thuận lợi

stagger :: đi lảo lảo

whimper :: rên...

Continue Reading...
Truyện chêm: Vị tướng già story tips vocab Jul 21, 2021

Yo! Truyện chêm của ngày hôm nay gồm 15 từ sau:


provident :: biết lo xa

fatalism :: thuyết định mệnh

importune :: đòi hỏi

vindictive :: đầy hận thù

attenuate :: làm suy yếu

indubitable :: rõ rành rành

dinghy :: thuyền nhỏ

...

Continue Reading...
Truyện chêm: Vì môi trường story tips vocab Jul 21, 2021

Yo! Truyện chêm dở hơi đã trở lại để mọi người có thể bắt đầu làm quen từ vựng khó trong ngữ cảnh. Nên nhớ là truyện chêm chỉ giúp làm quen, để sau này thấy lại thì dễ đoán nghĩa hơn thôi nha, chứ...

Continue Reading...
Truyện chêm: Các vị tu sĩ story tips vocab Jul 21, 2021

Yo! Hơi chậm trễ nhưng mình đã quay lại được với truyện chêm thứ 3 đây!


15 từ của ngày hôm nay gồm:


procurement :: sự thu mua

sybarite :: kẻ hưởng lạc

canto :: khổ thơ

prod :: khuyến khích, đâm thọt

scoff :: nhạo báng

seminary ::...

Continue Reading...
Truyện chêm: Đồ trang sức story tips vocab Jul 21, 2021

Yo! Hôm nay mình lại tiếp tục với truyện chêm thứ 2 hihi. Hôm bữa mình nói không rõ, từ giờ mình sẽ nhắc lại ở đầu mỗi truyện chêm, ý định mình muốn gửi gắm trong project từ vựng này nhé.


Học từ qua...

Continue Reading...
1 2