Học cùng Hana

 

Hana's Blog

Cải thiện giọng thiếu hơi khi nói tiếng Anh pronunciation tips Jul 20, 2021

Yo yo! Với tip ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ thêm về cách làm giọng chuẩn hơn, trong suy nghĩ của mình. Mọi người có thể take it with a grain of salt. Vừa nghe vừa suy ngẫm nhé. Mình open to discussion nè, sẵn...

Continue Reading...
Các bước tự tập phát âm tại nhà pronunciation tips Jul 20, 2021

Yo yo! Hôm nay đổi gió sang phát âm nhé. Nhắc lại cho ai chưa nhớ thứ tự priority của việc nói hay (theo ý mình) là gồm:

  1. Phát âm chuẩn từng từ theo phiên âm IPA
  2. Sắp xếp ý tứ mạch lạc trong đầu trước khi...
Continue Reading...
Nghe tất tật accent vùng miền nói tiếng Anh pronunciation tips Jul 20, 2021

Yo yo! Trong tip ngày hôm nay, mình sẽ đổi gió một chút và chuyển hướng sang phát âm nhé, một chủ đề mà bản thân mình cũng từng bị vướng vào nhiều tranh cãi không cần thiết trên mxh.


Cơ bản...

Continue Reading...