Học cùng Hana

 

Hana's Blog

Suy nghĩ về diễn đạt trôi chảy tiếng Anh grammar tips Jul 21, 2021

Trong poll mình tạo hôm nay, có bạn trả lời tự tin với tiếng Anh, cũng có bạn cảm thấy khó khăn với diễn đạt trong cuộc sống hàng ngày. Mình muốn dành tip này để nói về việc: Có thật là chỉ có 1...

Continue Reading...
Passive aggressive trong tiếng Anh grammar tips vocab Jul 20, 2021

Hôm nay, mình muốn mổ xẻ một chút những câu nói hay bị gán là “passive aggressive” trong email dùng trong công việc. Cụm “passive aggressive" ý chỉ về cách ai đó hậm hực mà không...

Continue Reading...
Câu chuyện chấm - phẩy trong văn viết grammar tips Jul 20, 2021

Yo! Tip ngày hôm nay sẽ dành để nhớ lại vài điều nhỏ nhỏ về dấu chấm và dấu phẩy trong writing héng.

#Dấu chấm “.”

  • Khi viết tắt, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách: dùng dấu chấm hoặc không dùng dấu chấm....
Continue Reading...
Đọc nốt báo - thêm ngữ pháp lẫn từ vựng! grammar tips vocab Jul 20, 2021

Yo yo! Tip hôm nay lại tiếp nối Tip "Đọc không lướt - thấm cả từ vựng lẫn ngữ pháp"  trước đó. Tip hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về những điều hay ho trong cách hành văn của NY Times!


"In a world plagued by pandemic, Vietnam...

Continue Reading...
Đọc không lướt - thấm cả từ vựng lẫn ngữ pháp! grammar tips vocab Jul 20, 2021

Yo yo! Trong tip ngày hôm nay, mình muốn mổ xẻ 1 bài báo từ New York Times (NY Times) để rút nhiều bài học cho cả mình và mọi người. NY Times chắc là một trong những tờ báo lớn mà mình cảm thấy hợp văn...

Continue Reading...