Học cùng Hana

Truyện chêm: Vương triều tàn bạo

story tips vocab Jul 21, 2021

Yo! 15 từ ngày hôm nay gồm:


gambit :: đòn mở đầu

hemorrhage :: chảy máu

incisive :: sắc sảo

perennial :: lâu năm

domineer :: lấn át

matriarch :: người nữ lãnh đạo

tonsure :: cạo đầu

riot :: nổi loạn

befuddle :: làm bối rối

retinue :: đoàn tuỳ tùng

traumatic :: ám ảnh

hypochondriac :: người bệnh tưởng

deem :: cho là

phenomenon :: hiện tượng

indissoluble :: bền vững


Truyện chêm dùng để làm quen từ thôi nhé mọi người, không chắc chắn 100% về độ tương thích đâu, nên mọi người đừng khư khư chỉ nhớ theo truyện chêm nhé. Hãy tìm hiểu lại với từ điển để hiểu thêm cách dùng mỗi từ. 


Giờ mình ghép từ thử để phát triển ý he:

  • nỗi đau khổ perennial (lâu năm) của dân là do retinue (đoàn tuỳ tùng) nhiều yêu sách của matriarch (người nữ lãnh đạo) 
  • vì là hypochondriac (người bệnh tưởng) nên bà đã deem (cho là) việc tonsure (cạo đầu) quy y là cách chữa bệnh duy nhất, rồi bà giao việc cai trị cho kẻ dưới, khiến chúng nhân cơ hội domineer (lấn át) làm dân lầm than, đánh đập người ta hemorrhage (chảy máu) đến chết, và khiến cuộc sống trở nên traumatic (đau khổ) cho dân
  • nhờ có anh hùng đứng lên lãnh đạo dân riot (nổi loạn) khắp nơi, đồng thời dùng lập luận incisive (sắc sảo) trong gambit (lời đón đầu) khi đi thương nghị, làm cho tụi tham quan befuddle (bối rối) phải chịu nhường bước
  • vị anh hùng như một phenomenon (hiện tượng) lịch sử, giúp mối gắn kết giữa các tầng lớp dân chúng ngày càng indissoluble (bền chặt) hơn


Và giờ là trau chuốt thành truyện chêm dở hơi hehe:


Bộ phim lịch sử có bối cảnh hư cấu về một triều đình phong kiến đứng đầu là một
matriarch (nữ vương) đam mê trai trẻ, trong cung luôn đầy retinue (đoàn tuỳ tùng) các nam vũ công ca xướng mua vui đêm ngày. Các quan trong triều thấy cảnh hoan lạc vậy, ai nấy đều thấy befuddle (bối rối) không biết làm sao khuyên ngăn.


Ngay cả vị tể tướng, người có mối quan hệ thầy trò thân thiết
indissoluble (không thể phá vỡ) với nữ vương, cũng đã bị cắt chức, ép tonsure (xuống tóc) đi tu, sau khi ông gắng dùng lý lẽ incisive (sắc sảo) để mong thức tỉnh bà. Có vẻ như bà ta muốn chối bỏ phenomenon (hiện tượng) tự nhiên rằng ai cũng phải già đi, mỗi khi thấy một cọng tóc bạc, hay mũi chảy một giọt máu cam là bà như hypochondriac (người bệnh tưởng) hoá rồ, kêu gọi thái y chẩn bệnh như sắp hemorrhage (xuất huyết) đến chết.


Bà ta cũng là nguồn cơn của nỗi thống khổ
perennial (lâu năm) của dân, do cách bà domineer (áp đặt) bắt dân phải làm những luật lệ hà khắc, khiến đời sống của họ ngày càng traumatic (đau khổ). Nên chuyện gì đến cũng phải đến, đối với những người dân bị dồn vào đường cùng, riot (cuộc nổi loạn) được deem (cho là) lối thoát duy nhất, hoặc nếu thành công sẽ là gambit (đòn mở đầu) để lịch sử sang trang.

 

 
Học từ vựng tiếng Anh cao cấp từ Hana's Lexis!