Học cùng Hana

Truyện chêm: Sống dũng cảm

story tips vocab Jul 21, 2021

Yo!! 15 từ ngày hôm nay gồm :D 


vagary :: sự hay thay đổi

exhilarating :: vui vẻ

arduous :: gian khổ

dogmatic :: giáo điều

strut :: đi khệnh khạng

canon :: quy tắc

exchequer :: ngân khố

satellite :: vệ tinh

subsume :: gộp vào

fanaticism :: sự cực đoan

repel :: đẩy ra

inverse :: nghịch đảo

badger :: quấy rầy

quagmire :: vũng lầy

mediocre :: tầm thường


Nhớ là đừng bao giờ học cách dùng từ bằng truyện chêm không thôi nhá! Vì truyện chêm chỉ dùng để giới thiệu từ vựng để mọi người quen mặt chữ thôi. Cần kiểm tra lại với từ điển để nắm hơn về nghĩa và sắc thái!


Sau đây là màn thử phát triển ý tứ từ các từ trên:

  • người sếp luôn dogmatic (giáo điều)strut (đi khệnh khạng) trong chỗ làm là exchequer (ngân khố) còn những kẻ có năng lực mediocre (tầm thường) thì bu quanh như satellite (vệ tinh)
  • nơi làm việc như vậy repel (đẩy) nhân tài ra, không ai giỏi sẽ muốn làm ở đó vì như quagmire (vũng lầy) không giúp tiến bộ lên, mà luôn bị badger (quấy rầy) để ép làm điều vô ích
  • phải hùa theo fanaticism (chủ nghĩa cực đoan) theo số đông trong đó, nhất là về các vấn đề chính trị, xã hội, luôn subsume (gộp chung) công việc cần giải quyết vào các chuyện không exhilarating (vui vẻ) và không làm
  • luôn bỏ ngoài tai những canon (quy tắc) và làm điều inverse (ngược lại)
  • không bao giờ làm điều arduous (gian khổ) và không thích ứng được với các vagary (sự hay thay đổi) của cuộc sống


Cuối cùng là trau chuốt ý lại cho tích cực - để tránh màn viết truyện bi lol - ra truyện chêm nhảm nhí sau:


Chán ngấy với công việc
mediocre (tầm thường)exchequer (ngân khố), suốt ngày phải làm vui lòng các vị sếp dogmatic (giáo điều) luôn cho mình đúng và chỉ strut (khệnh khạng) khắp nơi chứ không làm gì, anh quyết định xin nghỉ việc để thoát ra khỏi cái quagmire (vũng lầy) đã níu chân anh mất gần chục năm thanh xuân. Gia đình anh khi hay tin đã không ngừng badger (quấy rầy) bắt anh rút đơn từ chức, vì họ luôn subsume (gộp chung) hạnh phúc với sự bình ổn.


Đây là lần đầu anh có quyết định
inverse (ngược) với mong đợi của gia đình, nhưng dẫu biết chặng đường sắp tới sẽ arduous (gian khổ), anh vẫn cảm thấy exhilarating (sảng khoái) hơn bao giờ hết. Anh dự định sẽ theo đuổi việc freelance về thời trang, thiết kế, vì từ nhỏ anh đã luôn bị cuốn hút bởi vagary (sự hay thay đổi) của ngành công nghiệp này.


Vừa hay anh đã xin được chân cộng tác viên viết bài cho một tờ báo thời trang bạn anh làm biên tập để bắt đầu học hỏi về những
canon (quy tắc) cốt lõi trong ngành. Công việc này ở một thành phố satellite (nhỏ) giúp anh có thời gian repel (đẩy ra xa) những thành viên có tư tưởng fanaticism (chủ nghĩa cực đoan) trong gia đình anh, và bắt đầu cuộc sống mới. 

 

The end :D hẹn lần sau.

 

 

Học từ vựng tiếng Anh cao cấp từ Hana's Lexis!