Học cùng Hana

Truyện chêm: Các vị tu sĩ

story tips vocab Jul 21, 2021

Yo! Hơi chậm trễ nhưng mình đã quay lại được với truyện chêm thứ 3 đây!


15 từ của ngày hôm nay gồm:


procurement :: sự thu mua

sybarite :: kẻ hưởng lạc

canto :: khổ thơ

prod :: khuyến khích, đâm thọt

scoff :: nhạo báng

seminary :: trường dòng

instigate :: thúc đẩy

unfeigned :: chân thành

balk :: khựng lại

extrinsic :: ngoại tại

implode :: bùng nổ

propulsive :: đẩy về trước

intimate :: thổ lộ

uproarious :: ồn ào

quench :: dập tắt


Thử phát triển ý để nối các từ với nhau nhé:

  • prod (khuyến khích) những sybarite (kẻ hưởng lạc) tham gia hoạt động gì đó
  • hoạt động có thể gồm gõ lại những canto (khổ thơ), tham gia seminary (trường dòng), giúp procurement (thu mua) cái gì đó
  • nhưng họ intimate (thổ lộ) là sợ thất bại, sợ bị scoff (nhạo báng), nên thà tham gia tiệc tùng uproarious (ồn ào)quench (dập tắt) mong muốn thành người tốt hơn
  • họ balk (ngần ngại) làm việc chưa thử bao giờ, dù khi thấy người khác làm được thì tỏ sự ngưỡng mộ unfeigned (chân thành)
  • nếu không có lực propulsive (đẩy về trước), giúp instigate (thúc đẩy) thay đổi từ những yếu tố extrinsic (ngoại tại) thì ngày nào đó có thể họ sẽ implode (bùng nổ)


Và tiếp sau đây là câu chuyện chêm dở hơi, nhớ là chỉ dùng để bước đầu nhớ 1 nghĩa của từ khó. Còn để hiểu hơn về từ và cách dùng cho phù hợp thì mọi người nhớ tra từ điển để hiểu rõ hơn nhé.


Những vị nữ tu sĩ ở
seminary (trường dòng) vẫn ngày ngày cố gắng instigate (kích thích) thay đổi trong cộng đồng, đặc biệt với những sybarite (kẻ lo hưởng khoái lạc) chỉ thích những tiệc tùng uproarious (ồn ào)quench (dập tan) cơn khát bằng rượu thượng hạng, trộm từ tàu hàng chứa những procurement (sự thu mua) của các thương lái. Các vị tu sĩ đã balk (khựng lại) khi lần đầu thấy cảnh tượng bê tha ấy, rồi lửa giận dâng lên khiến mỗi người trong họ như muốn implode (bùng nổ).


Nhưng rồi họ lại nghĩ lại, nếu họ không thể đảm đương vai trò
propulsive (đẩy về trước) với lòng vị tha unfeigned (chân thành) thì còn ai có thể giúp những người kia quay đầu. Có người trong số ấy cũng từng intimate (thổ lộ) rằng muốn làm lại cuộc đời, nhưng sợ bị người khác scoff (nhạo báng) hoặc sợ những yếu tố extrinsic (ngoại tại) khác. Vậy nên như canto (khổ thơ) nổi tiếng đã ví von, không ai có bản chất xấu, chỉ có người cần được prod (thúc đẩy) hơn. 

 

Học từ vựng tiếng Anh cao cấp từ Hana's Lexis!