Học cùng Hana

Hế lô các bạn, welcome các bạn đã quay trở lại với channel của Hana's Lexis.

Đây là channel giúp các bạn đi từ khá tiếng Anh lên giỏi tiếng Anh nhờ vào lời khuyên của một cựu chuyên Anh Năng Khiếu đang sống và làm việc ở Mỹ, chính là mình!

Ghé Chơi

Bạn đã sẵn sàng giỏi tiếng Anh?

Cùng mình học từ vựng khó nhằn, cấu trúc câu tự nhiên chuẩn Mỹ qua nhiều hình thức thú vị dễ thấm như truyện chêm, dịch "ngựa" lời bài hát, bài tập trắc nghiệm củng cố sau mỗi video giải thích chi tiết những nghĩa cần nhớ, những nghĩa có thể bỏ qua, các từ vựng liên quan để IELTS 9.0 không chỉ là mơ ước! 

Bạn đã sẵn sàng giỏi tiếng Anh?


Cùng mình học từ vựng khó nhằn, cấu trúc câu tự nhiên chuẩn Mỹ qua nhiều hình thức thú vị dễ thấm như truyện chêm, dịch "ngựa" lời bài hát, bài tập trắc nghiệm củng cố sau mỗi video giải thích chi tiết những nghĩa cần nhớ, những nghĩa có thể bỏ qua, các từ vựng liên quan để IELTS 9.0 không chỉ là mơ ước!